Skip to content
Gepubliceerd op: 24 april 2018
Type publicatie Kennisartikel
Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft op 19 april 2018 uitspraak gedaan in de zaak 'Firma Hans Buhler KG'. Het HvJ EU heeft beslist dat bedrijven de vereenvoudigde ABC-regeling ook kunnen toepassen als zij een btw-identificatienummer bezitten in het EU-land van vertrek van de goederen. Deze uitspraak biedt een vereenvoudiging voor internationaal handelende organisaties die met meerdere btw-identificatienummers actief zijn in de EU.

Het doel van de vereenvoudigde ABC-regeling is het voorkomen van een btw-registratie van de tussenhandelaar (B) in het land van aankomst van de goederen. Voor de toepassing van deze regeling stellen de meeste EU landen de voorwaarde dat B niet gevestigd of voor de btw geregistreerd mag zijn in het land van vertrek van de goederen. Nederland past deze beperking ook toe in de situatie waarbij tussenhandelaar B de goederen verwerft in Nederland en ‘eigenlijk’ in Nederland een verwerving moet aangeven. Naast Nederland kent bijvoorbeeld ook Spanje en Luxemburg deze beperking van de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling.

Door de uitspraak van het HvJ EU is deze restrictie niet meer toegestaan. Tussenhandelaar B kan gebruikmaken van zijn btw-identificatienummer in EU land B en tevens een btw-identificatienummer bezitten in het EU land van vertrek van de goederen. Dit geeft een breder bereik voor de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling en zal daarmee tevens de internationale handel bevorderen, met name voor bedrijven met meerdere btw-registraties in de EU.

Een aandachtspunt is wel dat voor alle EU landen de vereenvoudigde ABC-regeling de voorwaarde blijft bevatten dat het intracommunautaire vervoer van de goederen toegerekend moet worden aan de levering tussen A en B. Dit is echter geenszins vanzelfsprekend en makkelijk vast te stellen. De zaak 'Kreuzmayr' van het HvJ EU en de door de Europese Commissie voorgestelde 'Quick Fixes', die 1 januari 2019 in werking treden, brengen deze details wederom onder de aandacht.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Partner VAT Advisory Jayant Rakhan.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief