Skip to content
Gepubliceerd op: 09 oktober 2020
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De Brexit-onderhandelingen zijn in volle gang en naar verwachting komt er een harde Brexit aan. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer bij de Europese Unie (EU) hoort en gezien wordt als een non-EU land. Dit heeft de nodige fiscale en juridische gevolgen voor bedrijven die samenwerken met Britse bedrijven en/of medewerkers. Zo zijn er belangrijke wijzigingen voor verblijfs- en werkvergunningen van VK-onderdanen, zodra het VK per 1 januari 2021 buiten de EU valt.

Heeft uw onderneming medewerkers in dienst uit het VK? Onze experts lichten toe wat de gevolgen zijn voor verblijfs- en werkvergunningen in verschillende situaties, zowel voor de overgangsfase tot 1 januari 2021 als de periode na de Brexit.

Verblijfsvergunning

Inwoners van EU-lidstaten hebben geen verblijfsvergunning nodig indien zij in een andere lidstaat gaan wonen. Tijdens de overgangsperiode (tot 1 januari 2021) blijft dit van toepassing op VK onderdanen met een registratie in de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP). Deze onderdanen met een BRP registratie kunnen een aanvraag van een verblijfsvergunning indienen bij de IND, dit moet zo snel mogelijk worden gedaan, het liefst voor 31 december 2020.

Na de overgangsperiode hebben VK-onderdanen in de meeste gevallen wel een verblijfsdocument nodig om in Nederland te blijven wonen. De Brexit heeft geen gevolgen voor uw verblijfsrecht indien u naast de VK nationaliteit ook een andere EU-, EER- of Zwitserse nationaliteit heeft. Ook als u VK-onderdaan bent en een verblijfsvergunning voor permanent verblijf of een verblijfsvergunning als EU langdurig ingezetene in Nederland heeft.

Actie

Onderzoek als VK-onderdaan voor 31 december 2020 of u ingeschreven bent in het BRP en of er een verblijfsvergunning nodig is om in Nederland te blijven of te gaan wonen. Indien er een verblijfsvergunning nodig is, vraag deze zo spoedig mogelijk aan.

Tewerkstellingsvergunning

Inwoners van EU-lidstaten hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig als zij in een andere lidstaat gaan werken. Tijdens de overgangsperiode (tot 1 januari 2021) blijft dit van toepassing op VK-onderdanen die in Nederland werken. Woont u voor 31 december 2020 al in Nederland en heeft u een verblijfsvergunning, dan heeft u na 1 januari 2021 geen tewerkstellingsvergunning nodig om te werken.

VK-onderdanen die na de overgangsperiode in Nederland komen wonen en minder dan 90 dagen in Nederland blijven werken, hebben wel een tewerkstellingsvergunning nodig. Indien de werkzame periode in Nederland langer is dan 90 dagen is een gecombineerde vergunning voor Verblijf en Arbeid of een vergunning als kennismigrant/intra-corporate transferee noodzakelijk.

VK-onderdanen die niet in Nederland gaan wonen, hebben na de overgangsperiode in de meeste gevallen wél een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te kunnen werken.

Actie

Bent u VK-onderdaan? Onderzoek dan of er een tewerkstellingsvergunning nodig is om in Nederland te blijven of te gaan werken na 1 januari 2021.

Grensarbeider

Voor een VK-onderdaan die niet in Nederland woont, maar wel in loondienst is of als zelfstandige werkt in Nederland, is het mogelijk om na 1 januari 2021 als grensarbeider in Nederland te blijven werken. De VK-onderdaan dient een document grensarbeider aan te vragen. Met dit document kan de VK-onderdaan laten zien dat hij na het einde van de overgangsperiode (31 december 2020) mag blijven werken als grensarbeider in Nederland.

Indien de Britse grensarbeider na 1 januari 2021 start dan gelden de regels van het terugtrekkingsakkoord niet en zal de Nederlandse werkgever een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen.

Actie 

Werkt u op dit moment als grensarbeider in Nederland, vraag dan zo spoedig mogelijk een document grensarbeider aan bij de IND.

Vragen?

Onze specialisten adviseren u graag als het gaat om vraagstukken inzake expats. Heeft u dit soort vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem contact op met uw Baker Tilly adviseur. U kunt ons ook bereiken via  010 253 590 0 of ons e-mailadres [email protected].

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief