Skip to content
Foto van paspoort

VK-burgers: vraag vóór 1 oktober 2021 Nederlandse verblijfsdocumenten aan

Gepubliceerd op: 29 september 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
Burgers uit het Verenigd Koninkrijk die vóór 1 januari 2021 in Nederland zijn komen wonen en nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, kunnen nog tot 1 oktober 2021 het document aanvragen. Vanaf die datum beëindigt het kabinet de zogeheten grace period. Werken en verblijven in Nederland zonder het verblijfsdocument is dan niet langer legaal. Na 1 oktober 2021 hebben burgers uit het Verenigd Koninkrijk die in Nederland wonen een onrechtmatige verblijfsstatus.

Het kabinet heeft gekozen voor een flexibel verblijfsbeleid voor burgers uit het Verenigd Koninkrijk tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Tijdens deze periode is het nog mogelijk om aanvragen in te dienen en deze worden alsnog door de IND beoordeeld. Als er wordt voldaan aan de voorwaarden, dan wordt er alsnog een Brexit-verblijfsdocument toegekend met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021. Totdat het document is afgegeven is, heeft de burger uit het Verenigd Koninkrijk een onrechtmatige verblijfsstatus vanaf 1 oktober 2021 en dit kan gevolgen hebben voor diverse zaken zoals uitkeringen, subsidies, werken.

Verblijfsdocument

Als de burger uit het Verenigd Koninkrijk minder dan 5 jaar in Nederland woont, kan er volgens het terugtrekkingsakkoord een verblijfsdocument voor bepaalde tijd worden aangevraagd. Woont de burger uit het Verenigd Koninkrijk langer dan 5 jaar achter elkaar in Nederland, dan kan er een verblijfsdocument voor duurzaam (permanent) verblijf volgens het terugtrekkingsakkoord worden aangevraagd.

Werkgevers: zorg voor verblijfsdocument in personeelsdossier

Vanaf 1 oktober 2021 zijn burgers uit het Verenigd Koninkrijk zonder (vóór 1 oktober 2021 ingediende aanvraag van) verblijfsdocument niet langer legaal in Nederland en mogen ze niet werken in Nederland. Als werkgever dient u na te gaan of er in het bedrijf werknemers uit het Verenigd Koninkrijk werkzaam van vóór 1 januari 2021. Is dat het geval, dan dienen deze werknemers een verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord te hebben aangevraagd of dienen ze dat alsnog zo snel mogelijk te doen. Een kopie van (de bevestiging van de ingediende aanvraag van) het verblijfsdocument dient u in uw personeelsdossier te hebben.  

Heeft u werknemers afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en zijn de verblijfsdocumenten voor deze personen nog niet op orde? Wij helpen u graag om de benodigde documenten te regelen. Neemt u gerust contact op met mij.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief