Skip to content
Foto van vrouw met administratie

Voorkom het betalen van rente aan de Belastingdienst

Gepubliceerd op: 15 april 2022
Type publicatie Kennisartikel
Wanneer u na het indienen van de aangifte vennootschaps- of inkomstenbelasting nog een bedrag moet betalen, kunt u hierover belastingrente verschuldigd zijn. De rente bedraagt 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting. De belastingrente is – mede gezien de huidige marktrente – dus fors. Wij delen in dit artikel enkele tips om het betalen van belastingrente eenvoudig te voorkomen.

Berekening belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening wanneer een aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar (in de regel dus 1 juli of later) wordt vastgesteld.

Belastingrente wordt in rekening gebracht vanaf het einde van die zesmaandsperiode tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na de datum van dagtekening). Over deze periode is rente verschuldigd over het te betalen bedrag aan belasting. Dit geldt ook als u de verschuldigde belasting op de eerste dag van de betaalperiode voldoet.

Voorbeeld voorlopige aanslag 2021

Stel dat blijkt dat uw voorlopige aanslag, die u gedurende 2021 al heeft betaald, niet hoog genoeg was. U moet nog € 50.000 extra vennootschapsbelasting betalen. Omdat u gebruik maakt van de uitstelregeling van uw belastingadviseur wordt de aangifte pas later in het jaar ingediend. De aanslag vennootschapsbelasting is gedagtekend op 19 november 2022 en heeft daarmee een uiterste betaaldatum van 31 december 2022.

De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 tegen 8%. Er wordt dan in totaal € 2.000 rente in rekening gebracht door de Belastingdienst, ongeacht of u de verschuldigde belasting direct op 19 november 2022 of pas op 30 december 2022 betaalt.

Dit kunt u doen om belastingrente te voorkomen

De belastingrente is hoger dan de huidige marktrente. Om te zorgen dat u deze rente in ieder geval niet betaalt, heeft u twee mogelijkheden:

  1. U zorgt ervoor dat uw aangifte tijdig wordt ingediend: een aangifte inkomstenbelasting dient uiterlijk 30 april volgend op het belastingjaar ingediend te zijn; een aangifte vennootschapsbelasting uiterlijk 31 mei.

  2. U vraagt een (nadere) voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aan tot uiterlijk 30 april volgend op het belastingjaar. Hierdoor wordt binnen de zesmaandsperiode een zo accuraat mogelijk voorlopige aanslag vastgesteld en is de belasting op tijd betaald.

Tot slot

De verschuldigde belastingrente kan snel oplopen. Denkt u dat u over 2021 nog inkomsten- of vennootschapsbelasting bent verschuldigd? Maak dan een (goede) inschatting en dien uiterlijk 30 april 2022 een verzoek in om een (aanvullende) voorlopige aanslag. Uw contactpersoon bij Baker Tilly kan u hierbij helpen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief