Skip to content
Foto van denkende mannen

Wijziging jaarverslaggeving: opmaaktermijn en publicatietermijn verkort

Gepubliceerd op: 24 juli 2017
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
De maximale termijn voor het opmaken, vaststellen en publiceren van de jaarrekening is met één maand verkort. De jaarrekening moet voortaan uiterlijk binnen tien maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt.

De uiterste termijn van het publiceren van de jaarrekening bij het handelsregister is eveneens met één maand verkort. De jaarrekening moet dus uiterlijk 31 december van jaar t+1 worden gepubliceerd indien het boekjaar (t) gelijk is aan een kalenderjaar. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening. Dit betekent dat door de verkorting van de termijn de jaarrekening uiterlijk op 8 november van jaar t+1 (was 8 december) moet worden gepubliceerd bij het handelsregister indien het boekjaar (t) gelijk is aan het kalenderjaar.

Let op: Houd bij het plannen van de werkzaamheden voor het opmaken van de jaarrekening 2016 in 2017 rekening met de kortere opmaaktermijn (31 oktober 2017) zodat u niet in tijdsproblemen komt.

Achtergrond: De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. In dit artikel hebben wij de wijziging in de opmaaktermijn en publicatietermijn uitgelicht. Een overzicht van álle wijzigingen kunt u terugvinden in onze publicatie. Zo kunt u uw jaarstukken van dit jaar nog goed opmaken en afronden en kunt u de ontwikkelingen meenemen in de afwegingen voor boekjaar 2017. In het najaar van 2017 volgt een update.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief