Skip to content
Foto van werkende vrouw

Wijziging jaarverslaggeving: verwerking en waardering van goodwill

Gepubliceerd op: 18 september 2017
Type publicatie Kennisartikel
De waardering van goodwill blijft een lastige post in het jaarverslag. Nu zijn er ook nog wijzigingen van kracht. Wij hebben deze voor u op een rij gezet.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen in Titel 9 boek 2 BW met betrekking tot de verwerking en waardering van goodwill opgenomen. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle rechtspersonen, ongeacht hun grootte.

Wat zijn de oude bepalingen?
Wat zijn de nieuwe bepalingen?
Van derden gekochte goodwill kan op drie manieren worden verwerkt: activeren en afschrijven over de verwachte gebruiksduur ineens ten laste van het eigen vermogen brengen ineens ten laste van het resultaat brengen
Van derden gekochte goodwill moet worden geactiveerd en afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. Het is niet langer toegestaan goodwill ineens ten laste van het eigen vermogen of het resultaat te brengen.
Geactiveerde goodwill wordt afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. De afschrijvingsduur mag langer zijn dan vijf jaar, echter alleen als de goodwill aan een aanzienlijk langer tijdvak kan worden toegerekend.
Geactiveerde goodwill wordt afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. Als, in een uitzonderlijk geval, de gebruiksduur van goodwill niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, wordt de goodwill afgeschreven in maximaal tien jaar.
Als de afschrijvingsduur van goodwill langer is dan vijf jaar, moet de rechtspersoon de reden hiervoor in de toelichting vermelden.
Als de afschrijvingsduur niet op betrouwbare wijze kan worden geschat, moet de rechtspersoon de reden voor de gekozen afschrijvingsduur in de toelichting vermelden.
Een bijzondere waardevermindering van goodwill mag worden teruggenomen.
Een bijzondere waardevermindering van goodwill mag niet langer worden teruggenomen.

Achtergrond: De Nederlandse wet inzake het jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) is gewijzigd. De nieuwe bepalingen zijn van toepassing voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. In dit artikel hebben wij de wijzigingen met betrekking tot de verwerking en waardering van goodwill uitgelicht. Een overzicht van álle wijzigingen kunt u terugvinden in onze publicatie. Zo kunt u uw jaarstukken van dit jaar nog goed opmaken en afronden en kunt u de ontwikkelingen meenemen in de afwegingen voor boekjaar 2017. In het najaar van 2017 volgt een update.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief