Skip to content
Gepubliceerd op: 14 november 2019
Type publicatie Klantverhalen
Gerelateerde onderwerpen
De nieuwe nota Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid van de gemeente Purmerend is er niet zomaar een. Het is een levend document en blauwdruk voor vernieuwend en domeinoverstijgend samenwerken. De gemeente vroeg Maurice Schenk van Baker Tilly als onafhankelijk expert gebiedsontwikkeling een werkgroep samen te stellen en in nauwe samenwerking de nota te schrijven. Caroline Schouten van der Velden, teammanager Team Ontwikkeling: “We willen de stad leefbaarder maken. Niet vanuit een businesscase beleid maken dat financieel haalbaar is, maar met visie begroten wat maatschappelijk wenselijk is. Dat vereist parate kennis van Purmerend, dus we hebben elkaar hard nodig.”

“Wat wij in de gemeente Purmerend willen, is borrelen. Ik bedoel dan niet een glaasje wijn, maar dat het bórrelt en bruist. Dat we van ons eilandje komen en de interactie opzoeken”, vertelt Caroline Schouten van der Velden. Vanuit deze gedachte is de werkgroep Grondbeleid samengesteld door Maurice Schenk. “In de nota hebben we een compact afwegingskader uitgewerkt voor nieuwe projecten en de totale woningbouwprogrammering”, legt hij uit. “Daarbij is de centrale vraag: ‘Is deze ontwikkeling, op deze plek, met deze maatschappelijke impact en met dit risicoprofiel ons de investering waard?’ De nota biedt daarnaast een handvat om af te wegen wanneer de gemeente faciliterend of actief grondbeleid inzet en geeft een heldere hoofdlijn voor een gestructureerde, projectmatige aanpak.”

Antwoord op de waarom-vraag

Bestuursadviseur Fred Bouwman over de rol van Maurice: “Zonder hem hadden we dit als gemeente niet op deze manier kunnen doen. Hij staat als externe los van onze vaste denkpatronen en manier van werken.” Maurice beaamt: “Het was zinvol dat ik vanuit een creatieve invalshoek mensen en expertise vanuit alle disciplines bij elkaar kon brengen. Het resultaat is een toegankelijke nota met een groot draagvlak, waarin we uitleggen waarom we bepaalde keuzes maken.” Grondzakenjurist Arthur Ordeman voegt toe: “De stip aan de horizon is voor iedereen dezelfde, terwijl de nota voldoende ruimte biedt aan projectleiders om te bepalen hóe die gezamenlijke ambities kunnen worden gerealiseerd.”

 Binnen de gemeente trekken we nu veel meer samen op. We willen immers allemaal hetzelfde: een mooie leefbare stad. 

Oogst

De manier waarop Maurice mensen met elkaar liet samenwerken, was voor de gemeente Purmerend flink schakelen. De traditionele werkwijze, waarbij iedereen binnen het eigen domein blijft en één persoon de beslissingen neemt, werd losgelaten. Maurice heeft dan ook verschillende sessies over domeinoverstijgend werken verzorgd. En het opstellen van de nota leverde extra ‘oogst’ op. Een concreet voorbeeld is de ‘programmeertafel’, in eerste instantie opgezet door Maurice en inmiddels succesvol draaiend onder regie van Caroline Schouten van der Velden en met financiële begeleiding van planeconoom Randy Mantoua.

Open ruimtes

Randy legt uit: “De programmeertafel komt regelmatig bij elkaar. Zowel nieuwe initiatieven als de totale programmering van Purmerend wordt dan besproken. Iedereen is welkom om mee te denken. Ook mensen die zich normaal gesproken niet bezighouden met het onderwerp, terwijl ze vanuit hun expertise misschien hele waardevolle inzichten hebben. Mensen krijgen invloed aan de voorkant en dat levert betere beslissingen op.” Caroline besluit: “Ik had nooit gedacht dat het zo goed zou werken. Ook op andere afdelingen in de gemeente draait de programmeertafel. Bovendien hebben we nu meer open ruimtes in het gemeentehuis en zoeken mensen elkaar vaker en eerder op. Dat is een prachtige bonus. Het borrelt hier inmiddels volop.”

Over gemeente Purmerend

Team Ontwikkeling, onderdeel van Ruimtelijk Domein van de gemeente Purmerend, werkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De ruim vijftig medewerkers maken beleid en werken visies uit op het gebied van onder meer mobiliteit, economie, (woning)bouw, en ruimtelijke ontwikkeling. Baker Tilly ondersteunde de werkgroep Grondbeleid bij het opstellen van de nieuwe nota Maatschappelijk Verantwoord Grondbeleid.

Foto van groep mensen

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief