Skip to content
Foto van meeting twb

Thuis in de zorgsector én het gemeentelijk domein

Gepubliceerd op: 13 mei 2021
Type publicatie Klantverhalen
Gerelateerde onderwerpen

Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB) is specialist op het gebied van thuiszorg in West-Brabant. Achter die zorg zit – mede dankzij Baker Tilly – een goed gestructureerde financiële en administratieve organisatie. Dat moet ook, want zorg wordt door zorgverzekeraars en gemeenten pas betaald na een complex proces van declareren. Baker Tilly is thuis in die wereld van de zorg én kent het gemeentelijk domein. “Dat dubbele perspectief is van grote meerwaarde”, aldus Ruud Dijkers, lid van de raad van bestuur van Stichting Thuiszorg West-Brabant.

De overheid wil dat steeds meer ouderen thuis zelfstandig oud worden. Stichting Thuiszorg West-Brabant maakt dit mogelijk. Ze levert wekelijks zorg aan zo’n 7.000 cliënten in West-Brabant. “We doen alles, van huishoudelijke ondersteuning tot palliatieve terminale verpleging”, vertelt Ruud Dijkers. Daarnaast heeft TWB ook jeugdgezondheidszorg in haar dienstenpakket. “We streven ernaar de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die hulp nodig heeft, kwaliteit te leveren en zorg te waarborgen tegen zo laag mogelijke kosten voor de maatschappij. We moeten alle diensten die we leveren, kunnen verantwoorden.”

Strakke structuur van controles

Wet- en regelgeving in de zorgsector verandert voortdurend. In 2014 was TWB op zoek naar een nieuw accountantskantoor dat die dynamiek kent en een goed antwoord heeft op de veranderingen. Het werd Baker Tilly. “Hun toegevoegde waarde is kennis in de zorg, korte lijnen en een pragmatische insteek”, legt Ruud uit. Na de eerste controle van de jaarrekening kwam de vraag of Baker Tilly de structuur van de interne controles kon verbeteren. Martin Meijer, partner bij Baker Tilly Utrecht: “Onze werkwijze en die van TWB zijn nu beter op elkaar afgestemd. De jaarrekening kan sneller en efficiënter worden opgemaakt en gecontroleerd.” Later volgden vraagstukken op het gebied van IT, zoals de beveiliging van de patiëntendossiers, en een vraagstuk op het gebied van vastgoedwaardering. 

Korte lijnen

In 2015 maakten zorgbudgetten vanuit de AWBZ plaats voor een complex proces van declareren bij zorgverzekeraars en gemeenten. Organisaties in de zorg moeten zich voortdurend verantwoorden over de geleverde zorg waarvoor ze aanspraak maken op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). “We lopen bij de productieverantwoording soms vast bij de gemeente. Maar dan komt Dennis Eijke, senior manager bij Baker Tilly Goes, in beeld. Hij heeft korte lijnen met de gemeente Bergen op Zoom en kan daardoor snel schakelen”, vertelt Cindy. Baker Tilly heeft 25% van de gemeenten in Nederland als klant. Bergen op Zoom is er een van. “Omdat we ook veel klanten in de zorg hebben, kennen we beide perspectieven”, vult Dennis aan.

Covid-19

De korte lijnen met de gemeente hebben zich afgelopen jaar met Covid-19 bewezen. Het wereldwijd verspreide virus ontregelt de zorg die TWB levert en frustreert daarmee ook het declaratietraject. Cindy Moeleker-Weber, business controller van TWB: “Door corona is alles anders. Cliënten willen bijvoorbeeld geen zorg uit angst voor besmetting. Of door uitval van medewerkers is er even geen zorg. Dan is goede communicatie omtrent declaratie en verantwoording  met de gemeente cruciaal. Tijdens de eerste coronagolf mochten we zorg uit de WMO declareren zonder directe verantwoording. Het feit dat we met Dennis snel kunnen schakelen met de gemeente heeft echt meerwaarde. Zeker nu.”

Dennis van Baker Tilly hielp ons met de productieverantwoording. Hij heeft korte lijnen met de gemeente en kan daardoor sneller schakelen.

Foto van Dennis van Eijke en Cindy Moeleker-Weber

Over Stichting Thuiszorg West-Brabant

Stichting Thuiszorg West-Brabant (TWB) is specialist op het gebied van thuiszorg in West-Brabant. Ze levert wekelijks zorg aan zo’n 7.000 cliënten. Daarnaast heeft TWB ook jeugdgezondheidszorg in haar dienstenpakket. Baker Tilly controleert de jaarrekening en adviseert bij allerlei vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van IT en vastgoedwaardering. Speciale aandacht was er afgelopen jaar en nu nog voor het zorgdeclaratieproces dat wordt bemoeilijkt door de coronapandemie.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief