Houdsterverliezen verrekenbaar met niet-houdsterwinsten

Tot 2019 gold dat verliezen die werden geleden door vennootschappen die (nagenoeg) geheel houdster- of financieringsactiviteiten verrichtten, enkel verrekend werden met winsten in jaren waarin zij ook (nagenoeg) geheel houdster- of financieringsactiviteiten verrichten. Sinds 2019 is deze zogenoemde ‘houdsterverliesregeling’ afgeschaft, maar voor dergelijke ‘houdsterverliezen’ geleden t/m 2018 geldt vanwege overgangsrecht nog dat deze beperkt verrekenbaar zijn met toekomstige winsten. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat deze houdsterverliezen onder omstandigheden toch verrekenbaar zijn met ‘normale’ winsten.

Fiscale eenheid met nieuw opgerichte dochtervennootschap

De situatie die voor de Hoge Raad lag was als volgt. In 2010 werd het verlies van Houdster B.V. aangemerkt als een houdsterverlies (stel 100). Op 24 december 2015 richtte Houdster B.V. een dochtervennootschap, D2 B.V., op. Met ingang van die oprichtingsdatum gingen Houdster B.V. en D2 B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan. In 2016 leed Houdster B.V. een verlies (stel 10) en maakte D2 B.V. ‘normale’ winst (stel 100). De fiscale eenheid maakte daardoor een winst van 90.

De vraag was of de winst van de fiscale eenheid in 2016 kon worden verminderd met het houdsterverlies uit 2010. Volgens de Hoge Raad kon dit, omdat:

  • ondanks de fiscale eenheid de activiteiten van Houdster B.V. enkelvoudig werden beoordeeld om te bepalen of haar activiteiten (nagenoeg) geheel uit houdster- en financieringsactiviteiten bestaan (wat het geval was)
  • de winst van een vennootschap die bij haar oprichting wordt opgenomen in een fiscale eenheid (D2 B.V.) wordt aangemerkt als winst van de vennootschap die haar heeft opgericht (Houdster B.V.)

De ‘normale’ winst van D2 B.V. (100) werd dus aangemerkt als een winst van Houdster B.V., terwijl Houdster B.V. niet haar status als houdster- of financieringsvennootschap had verloren.

Gevolgen voor de praktijk

Het arrest van de Hoge Raad biedt kansen om bestaande houdsterverliezen te kunnen verrekenen. Mogelijk volgt wetgeving die deze mogelijkheid tot verrekening van het houdsterverlies ongedaan maakt. Als deze situatie bij u speelt en u deze mogelijkheid wenst te benutten, raden we aan om spoedig actie te ondernemen.

Onze belastingadviseurs helpen u graag indien u vragen heeft over deze problematiek.