Audit

U, uw stakeholders en de maatschappij willen zekerheid (assurance) als het gaat om uw cijfers. Een audit brengt die zekerheid. Tijdens een audit wordt gekeken of de bedrijfsprocessen en ondersteunende IT systemen in uw organisatie betrouwbare (financiële) gegevens produceren. Deze gegevens vormen de basis voor de jaarrekening of de subsidie-verantwoording. Een auditor controleert achteraf, en vaak meerdere keren per jaar, uw bedrijfsprocessen.

Audit.jpg
Ontdek meer over Audit
Audit - controleren jaarrekening.jpg

Controleren jaarrekening

U heeft voor uw bedrijf een wettelijke plicht tot het controleren van de jaarrekening of u wenst uw jaarrekening vrijwillig te laten controleren. U zoekt hiervoor een nieuwe onafhankelijk accountant, die aan de wensen, eisen en verwachtingen van uw organisatie voldoet. Een accountant die uw organisatie en bedrijfsprocessen, inclusief ondersteunende IT systemen kan doorgronden en waarmee u de samenwerking met vertrouwen tegemoet ziet. U wilt uw aandeelhouders en andere belanghebbenden bovendien zekerheid geven dat uw cijfers in de jaarrekening kloppen. Zodat bedrijfsrisico’s en attentiepunten, inclusief IT gerelateerde, snel op waarde worden ingeschat.

Lees meer
Audit - Subsidy Compliance.jpg

Subsidy Compliance

Subsidie kan een middel zijn om uw ambities te realiseren. De controle op de aan uw organisatie verstrekte subsidies wordt echter steeds formeler, autoriteiten worden strenger. Overheidsorganen controleren vaker op de rechtmatigheid van verstrekte subsidies. Uniek aan de aanpak van Baker Tilly is dat wij vanaf de start van uw subsidietraject meedenken hoe u goed, juist én tijdig verantwoording aflegt. Wij vertellen niet pas achteraf wat juist en niet juist is. Hierdoor helpen wij u uw ambitie te realiseren.

Lees meer
IT Advisory - IT Audit

IT Audit

Wilt u de kwaliteit van uw verwerkingsprocessen en informatievoorziening aanscherpen of aantoonbaar maken naar de markt? Onze IT auditors helpen u met het leveren van formele assurance rapportages (bv. ISAE3402, SOC2, ENSIA, cyber attestation) om dit mogelijk te maken. Ook zijn zij in staat om u breder bij te staan op dit gebied, bijvoorbeeld met advies op het gebied van optimalisatie en beheer van automatiseringsomgevingen, informatiemanagement, data-strategie en data-analytics, informatiebeveiliging, cybersecurity en andere digitale vraagstukken.

Lees meer

Het ondernemerscollege van Baker Tilly. De meest inspirerende sprekers van Nederland geven gratis college op internet. Korte, boeiende colleges waarmee ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie kunnen opdoen. Iedere twee weken komt er een nieuw college online!

Meer weten? Ik help u graag!

Heeft u vragen over audit? Wilt u weten hoe ik u hierbij kan helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.