Skip to content

Familiebedrijven

Kenmerkend voor familiebedrijven zijn de grote betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers en eigenaren en een focus op de lange termijn. Familiebedrijven lijken daardoor beter bestand tegen economisch mindere omstandigheden. Het belangrijkste verschil met andere bedrijven is dat uiteindelijk de familie besluit over bestuur, eigendom en medezeggenschap. Ondernemingsplanning, investeringsbeslissingen, fiscale vraagstukken en ook ‘troonopvolging’ vragen binnen uw familiebedrijf om een andere benadering dan bij andere bedrijven. U heeft daarom een adviseur nodig die niet alleen inhoudelijk advies geeft, maar ook oog heeft voor de emotionele en sociale kant van uw onderneming.

Wij weten wat er speelt

Strategie & continuïteit

De omgeving van uw onderneming verandert steeds sneller. Is dit het moment om te investeren in digitale transformatie en nieuwe technologie, zoals AI? Als familiebedrijf benadert u grote beslissingen altijd vanuit family governance. Gezamenlijk maakt u keuzes over uitdagingen zoals ESG-wetgeving, prijsstijgingen en verstoringen in uw supply chain. Een goede adviseur voorziet u van advies en fungeert als vertrouwenspersoon.

Lees meer

Familiestatuut & conflicten

In een familiestatuut worden regels en afspraken vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. De kern van een familiestatuut draait om het in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen. Maak daarom met alle betrokkenen afspraken, zodat de rollen binnen uw bedrijf duidelijk zijn. Door afspraken vast te leggen wordt duidelijk welke consequenties afspraken hebben voor het bedrijf én de familie. Ook bij conflicten kunt u dan altijd op gemaakte afspraken terugvallen.

Lees meer

De (op)volgende generatie

De voorbereidingen voor de opvolging kunnen starten als duidelijk is wie de beoogde opvolger binnen de familie is. In een opvolgingsplan wordt vastgelegd wat er moet gebeuren, wanneer en door wie om dit toekomstscenario ook (technisch) mogelijk te maken. Hiervoor is coaching belangrijk en daarnaast moeten de juridische en fiscale consequenties in kaart worden gebracht. Wij helpen u graag bij het tijdig in zicht hebben en goed regelen van uw opvolgers.

Lees meer

Personeel

(Potentiële) medewerkers binden en boeien: hoe houdt u uw mensen vast? Afhankelijk van uw sector kan het een uitdaging zijn om gekwalificeerd personeel te vinden. Wij kunnen met u meedenken over zaken zoals personeelsstrategie, leiderschap, personeelswerving en HR-beleid. Tevens kunnen wij zaken zoals salarisadministratie en de aanvragen van (SLIM-)subsidies uit handen nemen.

Lees meer

De rol van IT

Voor uw besluitvorming heeft u inzicht in uw organisatie nodig. Hoe weet u anders of u uw doelen kunt behalen? Helaas is de IT-infrastructuur in familiebedrijven en het mkb vaak onvoldoende ingericht. Wij kunnen uw eigen informatiesysteem (helpen) inrichten, zodat u inzichtelijk heeft wat wel en niet productief is en welke bedrijfsonderdelen daadwerkelijk winstgevend zijn.

Lees meer

Macro-economische ontwikkelingen

Prijsstijgingen, schaarste in aanbod van (half)producten of grondstoffen, levertijden, boeteclausules, projectmanagement, internationaal zakendoen en steeds strengere ESG-regelgeving: een greep uit de operationele vraagstukken waar u mee te maken heeft. Wij voorzien u graag van advies om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

Lees meer

Het driecirkelmodel

Het driecirkelmodel brengt de drie onderling afhankelijke en overlappende dimensies van het familiebedrijf in kaart: familie, bedrijf en eigendom. Betrokkenen bij een familiebedrijf ervaren die dimensies en de overlap ertussen elk vanuit de eigen perspectieven, doelen en dynamiek. Het langetermijnsucces van familiebedrijven hangt af van het functioneren en de wederzijdse ondersteuning vanuit de verschillende dimensies. Wij kunnen u adviseren bij het in harmonie brengen van deze dimensies en de bijbehorende dynamieken.

driecirkelmodel familiebedrijven

Private Equity binnen het familiebedrijf

Private equity neemt de laatste jaren een dominantere rol aan in de Nederlandse mkb-markt. Ook de houding van familiebedrijven ten aanzien van private equity zien wij voorzichtig veranderen. Wij kunnen u informeren over de voor- en nadelen en adviseren over de mogelijke rol van private equity binnen uw bedrijf.

Neem contact op

Governance

Elk familiebedrijf kent een bepaalde Governance, maar sluit deze nog aan bij het bedrijf of de familie? Vraagstukken op het gebied van Governance, toezicht en bestuur zijn complex en vragen om maatwerk. Op welke wijze wil de familie besturen, en hoe dient het toezicht daarop ingericht te zijn? Op welke wijze wordt de Governance ingericht, en is deze bestendig voor de lange termijn? Onze adviseurs sparren graag met u over deze vraagstukken.

Neem contact op

Hoe vindt u in tijden van krapte genoeg personeel?

De krappe arbeidsmarkt vormt ook een uitdaging voor veel familiebedrijven. Met welke strategie kunt u deze uitdaging te lijf? Hoe kunt u Generatie Z aanspreken om voor uw bedrijf te kiezen? Het binden van personeel aan uw organisatie is in deze tijd belangrijker dan ooit, maar juist daar zitten vaak de blinde vlekken.

Meer over personeel

Filantropie

Het familiebedrijf heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. In veel gevallen overstijgt dit de dagelijkse gang van zaken en is de familie betrokken bij goede doelen. Vanuit de kernwaarden van de familie doet u wat terug voor de gemeenschap. Dit speelt binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door ruimte te geven voor vrijwilligerswerk, maar ook bij de investeringen die gedaan worden.

De kernwaarden en de filantropische wensen van de familie en het bedrijf kunnen worden geborgd in het familiestatuut. Graag denken wij met u mee op welke wijze u vorm én inhoud kunt geven aan de filantropische inspanningen door uw familie en uw bedrijf.

Neem contact op

Over de Grens

Ook wanneer uw familiebedrijf internationaal groeit, kunnen wij u bijstaan. Baker Tilly in Nederland is onderdeel van Baker Tilly International, een netwerk van Baker Tilly member firms met een aanwezigheid in meer dan 140 landen wereldwijd. Uw eigen Nederlandse Baker Tilly adviseur zal desgewenst uw contactpersoon zijn voor de buitenlandse adviseurs. Omdat wij goede persoonlijke contacten onderhouden met de andere member firms is een introductie snel en efficiënt geregeld.

Meer over Baker Tilly International

De kracht van ons advies

Er komt veel op het bedrijfsleven af in de vorm van wet- en regelgeving. Het is haast onmogelijk om dat allemaal zelf te beheersen. Baker Tilly beschikt over alle relevante dienstverlening onder één dak en is daarmee bij uitstek geschikt om u van dienst te zijn. Waarom zou u bijvoorbeeld uw HR-zaken zelf moeten regelen als hier uw kracht niet ligt? En waarom zelf op zoek gaan naar kennis over bijvoorbeeld een branche of sector, als u met hoogwaardig advies hierover snel weet wat u nodig heeft?   

Bekijk onze diensten


De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief