Skip to content
foto van vrouw aan bureau

Online shop-eigenaar? De nieuwe e-commerceregelgeving biedt kansen!

Gepubliceerd op: 22 april 2021
Type publicatie Blog
De nieuwe regelgeving voor de e-commerce die vanaf 1 juli 2021 gelden in de EU is een veel besproken onderwerp. Ondanks dat er veel gaat veranderen en u hier goed op moet zijn voorbereid, biedt deze nieuwe regelgeving ook veel kansen. Juist over deze kansen willen we het met u hebben! Enerzijds omdat het veel leuker is om het over kansen te hebben dan over regelgeving en beperkingen, maar anderzijds ook omdat wij het mooi vinden om ondernemingen te zien floreren. Deze mogelijkheden zijn er namelijk en in onze blog willen wij het met u hebben over wat er gaat veranderen en hoe deze veranderingen kunnen leiden tot kansen. Hierbij focussen wij ons op de positie van webshops die goederen verkopen.

Wat gaat er veranderen voor online shop-eigenaren?

In de regel verkopen webshops goederen aan consumenten. De consument bestelt de goederen online en laat ze vervolgens bezorgen op een adres naar keuze. Dit gaat gemakkelijk en zeker ten tijde van corona is het dé (vervangende) manier van winkelen geworden. Verkopen zijn belast met btw. De webshop moet deze btw aangeven bij de Belastingdienst.

Indien de goederen bijvoorbeeld binnen Nederland worden verkocht zijn de btw-gevolgen relatief eenvoudig. Worden de goederen van Nederland naar een ander EU-land, bijvoorbeeld Duitsland gestuurd, dan wordt het al complexer. Dit komt omdat in beginsel verkopen aan consumenten belast zijn in het land waar de goederen aankomen. In dit voorbeeld leidt deze verkoop tot btw-verplichtingen in Duitsland. Op dit moment gelden er drempelbedragen zodat niet vanaf de eerste transactie btw moet worden afgedragen aan bijvoorbeeld de Duitse belastingdienst, maar het vormt wel een belemmering om de webshop open te stellen voor klanten in de hele EU.

Waar liggen de kansen?

De nieuwe regelgeving heeft hier iets op bedacht. In de nieuwe situatie is het straks mogelijk om alle verkopen aan consumenten binnen de EU, in één speciale aangifte te verantwoorden. Dit scheelt natuurlijk enorm, omdat een webshop zich niet meer hoeft af te vragen of de btw-verplichtingen wel opwegen tegen de opbrengsten. Indien het logistiek mogelijk is, verkoopt u vanuit een btw-perspectief goederen aan consumenten door de hele EU.

Dit is een mooie kans, omdat de mogelijke afzetmarkt enorm toeneemt. Een Nederlandse webshop heeft daardoor in plaats van 17 miljoen potentiële klanten, straks 450 miljoen potentiële klanten. Met een afzetmarkt die 26 maal groter is geworden, kan de omzet ook exponentieel toenemen en mogelijk kan uw webshop in de hele EU floreren. Btw-aangifteverplichtingen zullen hier in ieder geval geen barrière meer vormen.

Daarnaast is het mogelijk om een vrijstelling van invoer-btw te verkrijgen onder bepaalde voorwaarden indien gebruik wordt gemaakt van de nieuwe regelgeving. Voor bedrijven die goederen uit bijvoorbeeld Azië of Groot-Brittannië importeren om vervolgens door te verkopen aan consumenten in de EU is dit gunstig, omdat zij een cashflow voordeel kunnen behalen. De invoer-btw is immers (onder voorwaarden) niet meer verschuldigd in plaats van dat de invoer-btw moet worden teruggevraagd in een btw-aangifte.

Kortom de nieuwe regelgeving is niet direct iets waardoor webshops restricties krijgen opgelegd of bureaucratie die geen toevoeging heeft. Nee, de nieuwe regelgeving voor e-commerce biedt kansen om uw webshop te laten floreren.

Hoe kunnen deze kansen benut worden?

Allereerst moet bepaald te worden onder welke facetten van de nieuwe regelgeving voor de e-commerce uw webshop valt en of u hier gebruik van wilt maken (het is namelijk geen verplichting). Over de inhoudelijke bepalingen hebben wij uitgebreid gepubliceerd, deze informatie treft u hier aan. Vervolgens dient u met uw logistieke partner te bespreken of de beoogde wensen ook haalbaar zijn.

Daarnaast raden wij met klem aan om een btw-adviseur aan te haken, zodat u goed begeleid kan worden in dit proces. Het is ook van belang om te weten dat met de nieuwe regelgeving zeer beperkt gebruik gemaakt kan worden van een toepassing met terugwerkende kracht. Het is dus echt van belang om vóór 1 juli 2021 klaar te zijn indien uw webshop deze nieuwe kansen wil grijpen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief