Skip to content
Gepubliceerd op: 30 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Op 31 december 2020 eindigt de afgesproken transitieperiode en verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). De onderhandelingen tussen de beide partijen zijn nog niet afgerond, maar de tijd dringt. Onderdeel zijn van de EU heeft voordelen, waaronder het vrije verkeer van goederen tussen EU-Lidstaten. Na de Brexit zal het beginsel van het vrije verkeer van goederen een belangrijk punt worden.

Zonder de mogelijkheid om goederen vrij te vervoeren tussen de EU en het VK, zullen deze goederenstromen onderworpen worden aan douaneverplichtingen. Het handelsverkeer tussen de EU en het VK zou onderworpen kunnen worden aan dezelfde verplichtingen als het handelsverkeer tussen bijvoorbeeld de EU en de Verenigde Staten. Er gaat veel veranderen voor ondernemingen die handelen met de EU. Welke aandachtspunten zijn er bij goederenhandel tussen de EU en het VK in het geval het vrije verkeer van goederen wegvalt? Wij werken dit vraagstuk uit vanuit het perspectief van ondernemingen die opereren vanuit de EU, en in het bijzonder vanuit Nederland.

Vermijd aanvullende verplichtingen door middel van de juiste Incoterms

Zonder het vrije verkeer van goederen tussen de EU en het VK wordt handel onderworpen aan douaneformaliteiten. Eén van de belangrijkste aspecten bij alle gevallen waarbij sprake is van handel met het VK, zijn de commerciële voorwaarden die zijn afgesproken met afnemers en leveranciers. In het internationale handelsverkeer wordt vaak gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘Incoterms’. Incoterms zijn ontwikkeld door de International Chamber of Commerce. Ze regelen specifieke contractuele voorwaarden en verdelen bepaalde verplichtingen tussen beide partijen. Voorbeelden hiervan zijn de verantwoordelijkheid voor het transport, de verzekering van het transport en de douane-inklaring.

Indien goederen worden verkocht en vervoerd vanuit de EU naar het VK, kan het vanuit btw- en douaneperspectief voordelig zijn om Incoterms toe te passen die de verantwoordelijkheid voor de douaneformaliteiten in het VK bij de afnemer in het VK neerleggen. In bepaalde gevallen kan het eveneens verstandig zijn om de Britse leverancier, die goederen levert en vervoert naar een afnemer in de EU, verantwoordelijk te maken voor de douaneformaliteiten in het VK.

Voorbeeld

Als een Nederlandse onderneming goederen verkoopt onder de voorwaarden van de Incoterm DDP UK, is de Nederlandse onderneming verantwoordelijk voor de douane-inklaring in het VK. Als gevolg hiervan ontstaan btw- en douaneverplichtingen voor de Nederlandse onderneming in het VK. De invoer en de daaropvolgende verkoop moeten worden aangegeven in het VK. Daarom zou het in deze situatie beter zijn om te kiezen voor een Incoterm zoals DAP, waardoor de verantwoordelijkheid voor de invoer van de goederen bij de Britse onderneming wordt gelegd. Dit zou btw- en douaneverplichtingen in het VK kunnen voorkomen.

Douaneformaliteiten

Goederenhandel met het VK leidt tot in- of uitvoer van goederen in of uit Nederland. Dit leidt onder meer tot douaneformaliteiten zoals douaneverklaringen, invoer- en uitvoervergunningen, goedkeuring van douanevereenvoudigingen of douaneprocedures, waardering van de goederen, en de verplichte aanvraag van een Economic Operators Registration and Identification nummer (EORI nummer). Voorts wijzen wij erop dat goederen, op basis van de douaneregels, mogelijk onderworpen kunnen worden aan aanvullende inspecties door de douaneautoriteiten. Dit kan zorgen voor vertraging van uw levering.

Door voorafgaand aan de Brexit afspraken te maken met de juiste logistieke- en douanepartijen, kunt u extra kosten voorkomen, en vertragingen door douaneformaliteiten beperken. Daarnaast bent u verzekerd van toereikende ondersteuning indien zich wel problemen voordoen.

Cashflow voordeel bij invoer

Bij de invoer van goederen uit een niet-EU-land naar Nederland zijn direct invoerrechten en invoer-btw verschuldigd. In het geval van een harde Brexit geldt dit ook voor Britse bedrijven die goederen invoeren in Nederland. Nederland biedt een speciale invoerfaciliteit, te weten de zogenoemde artikel 23 vergunning. Als een onderneming beschikt over een artikel 23 vergunning dan wordt de Nederlandse invoer-btw aangegeven in de Nederlandse btw-aangifte. De invoer-btw is dan niet verschuldigd ten tijde van de invoer. Als de onderneming recht heeft op volledige btw-aftrek, is per saldo geen btw verschuldigd, omdat de hiervoor bedoelde invoer-btw in diezelfde aangifte wordt teruggevraagd. Dit is voordelig voor de cashflow van de onderneming. De invoer-btw hoeft dan immers niet op het moment van invoer te worden betaald of voorgefinancierd. De artikel 23 vergunning is verkrijgbaar voor alle ondernemingen die goederen in Nederland invoeren, los van de vraag of zij in Nederland gevestigd zijn. Wij helpen uw onderneming graag verder.

#BrexitBites | General VAT & Brexit

Zorg dat u er klaar voor bent!

Indien het niet mogelijk is om de contractuele voorwaarden aan te passen, en als uw onderneming daardoor verantwoordelijk wordt voor de douane-inklaring in het VK of de EU, is het belangrijk dat u goed geadviseerd wordt over uw verplichtingen. Hiermee kunt u hoge kosten of onderbrekingen van uw bedrijfsactiviteiten voorkomen. Mocht u in dit kader nog geen voorbereidingen hebben getroffen, dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk te doen.

Wij helpen u hier graag bij, in nauwe samenwerking met de btw- en douane experts van de Baker Tilly Member Firm in het VK. Mocht u de positie van uw bedrijf willen bespreken, of meer willen weten over hoe u zich op het gebied van contracten kunt voorbereiden op de Brexit, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief