Skip to content
Foto van zakenmensen

Quick Fix 4: Verplichte vastlegging btw-identificatienummer

Gepubliceerd op: 05 september 2019
Type publicatie Kennisartikel
Enige tijd terug heeft de Europese regelgever een aantal belangrijke hervormingen van het btw-stelsel voorgesteld. De hervormingen hebben als doel om de heffing van btw te verbeteren en te moderniseren. De kern van het voorstel bestaat uit een nieuw intracommunautair systeem voor de heffing van btw op grensoverschrijdende goederentransacties binnen de EU. Hoewel op dit punt nog geen definitief akkoord is bereikt, heeft de Europese regelgever al wel vier maatregelen aangenomen ter verbetering van het huidige systeem. Deze zogenoemde vier ‘Quick Fixes’ treden in werking vanaf 1 januari 2020. In dit artikel gaan wij in op de vierde Quick Fix, die betrekking heeft op de vastlegging van het btw-identificatienummer van afnemers bij intracommunautaire leveringen.

Achtergrond

Op grond van de huidige regelgeving is een leverancier die een intracommunautaire levering verricht verplicht het btw-identificatienummer van zijn afnemer te vermelden in zijn Opgaaf Intra Communautaire Prestaties (hierna: Opgaaf ICP) en op de facturen die hij uitreikt aan zijn afnemers.

Op basis van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is het hebben en vermelden van het geldig btw-identificatienummer van de afnemer geen materiële voorwaarde voor toepassing van het nultarief op de intracommunautaire levering. De toepassing van het nultarief kan namelijk niet worden geweigerd op grond van het enkele feit dat de leverancier niet over het geldige btw-identificatienummer van de afnemer beschikt.

Ook benieuwd naar de drie andere Quick Fixes? Deze vindt u hier:

Nieuwe regelgeving: Quick Fix voor rol btw-identificatienummer 

De vierde Quick Fix brengt verandering in de rol en status van het btw-identificatienummer. Vanaf 1 januari 2020 is het verkrijgen van een geldig btw-identificatienummer van de afnemer bij intracommunautaire leveringen een materiële voorwaarde voor de leverancier om het nultarief op zijn intracommunautaire levering(en) toe te kunnen passen. Daarnaast wordt het vermelden van de intracommunautaire levering van goederen in de Opgaaf ICP ook een materiële verplichting. Beschikt een leverancier niet over het geldig btw-identificatienummer van zijn afnemer, dan kan hij het btw-nultarief niet toepassen op de intracommunautaire levering.

Wat moeten bedrijven doen?

Bedrijven die intracommunautaire leveringen van goederen verrichten, moeten ervoor zorgen dat de juiste btw-identificatienummers van hun afnemers te allen tijde in hun systemen zijn opgenomen. Wij adviseren ondernemers om hun ERP-gegevens up-to-date te houden en de btw-identificatienummers regelmatig te verifiëren op de website van de Europese Commissie (het VAT Information Exchange System (VIES)). Daarnaast moeten bedrijven ervoor zorgen dat het geldige btw-identificatienummer van de afnemer altijd wordt vermeld op de factuur betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen.

Heeft u vragen naar aanleiding van de vierde Quick Fix? Neem in dat geval contact op met Marisa Hut of Jayant Rakhan van VAT & Customs Advisory.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief