Skip to content
Foto van vracht haven

Reminder: nog één week om uw teruggaafverzoek van EU btw in te dienen

Gepubliceerd op: 21 september 2020
Type publicatie Kennisartikel
Ondernemers die zijn gevestigd in de EU, kunnen btw die zij in andere EU-lidstaten hebben betaald terugvragen via een speciale procedure. Btw die aan u in rekening is gebracht in 2019, dient u vóór 1 oktober 2020 via deze procedure terug te vragen.

Hoe werkt de teruggaafprocedure?

Een Nederlandse ondernemer kan via een speciaal verzoek ('teruggaafprocedure') via de Nederlandse Belastingdienst bijvoorbeeld Duitse btw terugvragen. Omgekeerd kan een Duitse ondernemer Nederlandse btw terugvragen via de Duitse fiscus.

Na het indienen van het verzoek stuurt de Nederlandse Belastingdienst het verzoek door naar de buitenlandse autoriteiten van het land waar de btw betrekking op heeft. De buitenlandse autoriteiten beoordelen vervolgens of de ondernemer daadwerkelijk recht heeft op teruggaaf van de lokale btw.

Voorwaarden voor het teruggaafverzoek

Als Nederlandse ondernemer kunt u de betaalde buitenlandse btw terugvragen via de speciale teruggaafprocedure wanneer u kort gezegd aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd

  • Uw onderneming is geen lokale btw verschuldigd in het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd

  • Uw onderneming gebruikt de goederen en diensten waar de buitenlandse btw op in rekening is gebracht voor met btw belaste ondernemingsactiviteiten. Hierbij speelt de lokale regelgeving van het EU-land waar u de btw terugvraagt ook een rol.

Verder gelden ook nog de volgende drempelbedragen:

  • Wanneer een verzoek wordt ingediend over ten minste drie maanden maar minder dan een kalenderjaar geldt een drempelbedrag van €400

  • Wanneer een verzoek wordt ingediend over een kalenderjaar of resterend deel daarvan, geldt een drempelbedrag van € 50

Daarnaast kent elke EU-lidstaat zijn eigen regels voor de teruggaaf van btw op specifieke kosten (bijvoorbeeld btw op brandstofkosten, hotelkosten en andere horecabestedingen). De buitenlandse autoriteiten toetsen of aan die regels is voldaan.

Indien de ondernemer inderdaad recht heeft op teruggaaf van de buitenlandse btw, wordt deze btw rechtstreeks door de buitenlandse autoriteiten aan de ondernemer betaald, zonder tussenkomst van de Nederlandse Belastingdienst.

Deadline

Teruggaafverzoeken met betrekking tot buitenlandse btw moeten uiterlijk 30 september van het jaar, volgend op het jaar waarin de btw in rekening is gebracht, worden ingediend. Een teruggaafverzoek voor een factuur met EU btw uit 2019 moet dus uiterlijk 30 september 2020 zijn ingediend.

Brexit

Per 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. In dit verband is het nog mogelijk om de Britse btw die u in 2020 in rekening gebracht heeft gekregen via de teruggaafprocedure terug te vragen. Echter, let op, dit is enkel mogelijk tot 31 maart 2021, 23.00 uur. Indien de Nederlandse Belastingdienst uw verzoek heeft doorgestuurd naar het Verenigd Koninkrijk voor dit tijdstip, zal de Britse fiscus het verzoek nog in behandeling nemen. Wordt het verzoek na dit tijdstip ontvangen door de Britse fiscus, dan zal het verzoek niet via die weg in behandeling worden genomen. Er dient dan een rechtstreeks verzoek te worden gestuurd aan de Britse fiscus.

Heeft u vragen over dit artikel of heeft u advies nodig op dit gebied? Neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief