Skip to content
Gepubliceerd op: 01 juli 2020
Type publicatie Kennisartikel
Sinds 1 januari 2020 bevat de Europese btw-wetgeving vier zogenoemde 'Quick Fixes'. Volgens de Europese Commissie zijn deze bedoeld om de grensoverschrijdende handel binnen de EU te vereenvoudigen. We hebben de Quick Fixes besproken in eerdere online publicaties (namelijk de vereenvoudiging van de voorraad op afroep, de nieuwe administratieve vereisten ten aanzien van het btw-nummer, de standaardisatie van het bewijs bij intracommunautair vervoer van goederen en de regels voor de toerekening van vervoer in transactieketens). Nu, zes maanden na de implementatie, evalueren wij de status van de Quick Fixes in de dagelijkse praktijk.

Sommige landen reageren niet adequaat

De Quick Fixes zijn enkele maanden geleden in werking getreden. Desondanks hebben de autoriteiten nog steeds moeite om hun lokale rechtssysteem aan te passen aan de nieuwe regels. In een door de Europese Commissie gepubliceerd overzicht wordt erop gewezen dat een aantal lidstaten (waaronder Griekenland, Italië en Portugal) nog geen nationale wetgeving over de Quick Fixes hebben aangenomen. Om deze landen te motiveren zich aan de EU-wetgeving te houden, heeft de Commissie aangegeven dat zij inbreukprocedures tegen hen zal starten en deze zaken voor het Europees Hof van Justitie zal brengen.

Bedrijven hebben het er ook moeilijk mee

Hoewel verschillende lidstaten achterblijven met de uitvoering van de regels, blijkt ook het bedrijfsleven moeite te hebben met de implementatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de nieuwe regels aanzienlijke wijzigingen in de ERP-configuraties en bedrijfsprocessen (bijv. facturering, opslag, administratie) vereisen. Daarnaast maakt de onvolledige implementatie van de Quick Fixes binnen de EU het voor bedrijven moeilijk om met zekerheid te weten welke regels in welke landen en vanaf welk moment van toepassing zijn.

In de praktijk horen wij regelmatig dat bedrijven de Quick Fix inzake de afroepvoorraad te ingewikkeld vinden, omdat deze veel strikte en formele voorwaarden bevat (bijvoorbeeld de verjaringstermijn van twaalf maanden). Bedrijven hebben ook moeite met de Quick Fix inzake het btw-nummer, omdat de nieuwe regels aanzienlijke wijzigingen in de administratieve processen vereisen. Dit gezegd hebbende, wordt de Quick Fix voor de toewijzing van transporten over het algemeen positief ontvangen, omdat deze Quick Fix partijen die binnen een transactieketen opereren in staat stelt om de juiste btw-behandeling van hun leveringen op een eenvoudigere manier te bepalen. Wat de Quick Fix voor het bewijs van vervoer betreft blijft er enige verwarring bestaan; sommige landen zijn geneigd om deze verplicht te stellen, terwijl andere landen deze als een facultatieve, aanvullende maatregel gebruiken.

Gemiste kansen?

Als we de feedback van bedrijven bekijken, kunnen we ons afvragen in hoeverre de Quick Fixes inderdaad hebben geleid tot een eenvoudiger intracommunautair handelsklimaat in de EU. Dit gezegd hebbende, geloven we nog steeds dat de Quick Fixes mogelijkheden bieden. Zodra de nieuwe regels in alle EU-landen goed zijn ingevoerd, kunnen deze bedrijven in staat stellen hun logistieke stromen te harmoniseren en hun btw-rapportage en -registratieverplichtingen te verminderen. Als u de mogelijkheden voor uw bedrijf wilt bespreken, neem dan contact met ons op.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief