Skip to content
Foto van woningbouw

Wat zegt het coalitieakkoord over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening?

Gepubliceerd op: 17 december 2021
Type publicatie Kennisartikel
Gerelateerde onderwerpen
“Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte. Veel Nederlanders kunnen op dit moment echter geen passende woning vinden. Het is onze prioriteit te zorgen voor een woning voor iedereen, of je nu huurt of koopt.” Hiermee presenteerde de nieuwe coalitie op 15 december de plannen voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in het kersverse coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

In het coalitieakkoord zijn een aantal interessante plannen gepresenteerd die wellicht voor uw organisatie een belangrijke rol gaan spelen. Wij zetten deze plannen voor u op een rijtje:

  • De woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds worden verlengd. Dit om onder andere financiële knelpunten in de grondexploitatie op te lossen en te ondersteunen.

  • De woningbouw wordt versneld van 75.000 naar 100.000 woningen per jaar. Er zal hier per gemeente moeten worden bekeken wat voor soort woningen gewenst zijn, met als streven dat twee derde van de te bouwen woningen betaalbare huurwoningen zijn en koopwoningen tot aan de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.

  • In heel Nederland (binnenstedelijk en buitenstedelijk) moeten woningen worden bijgebouwd, waarbij de focus ligt op de bouw van woningen voor starters, middeninkomens en senioren.

  • De verhuurderheffing wordt afgeschaft, waarbij er tegelijkertijd prestatieafspraken worden gemaakt met corporaties om de vrijgekomen investeringscapaciteit te gebruiken voor o.a. de bouw van nieuwe woningen en het verduurzamen van de huidige huurwoningen.

  • Er komt een hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda waar afspraken komen te staan over de bouw van het aantal te bouwen woningen en de daar bijhorende randvoorwaarden.

  • Er komt een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO) die onder andere gemeenten en provincies ondersteunt in het bepalen van woningbouwlocaties en de daarbij horende prestatieafspraken.

  • Er wordt de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor een goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten. Deze middelen zullen worden toegevoegd aan het mobiliteitsfonds.

  • De Nationale Omgevingsvisie wordt geactualiseerd en aangescherpt, zodat onder andere de natuur beter wordt beschermd tegen bijvoorbeeld de funderingsproblematiek als gevolg van bodemdaling, ‘verdozing’ van de leefomgeving en dat er meer focus op de energietransitie wordt gelegd.

Welke impact heeft dit op uw organisatie?

Heeft u vragen over deze nieuwe plannen en bent u benieuwd wat dit voor mogelijke effecten heeft? Of wilt u graag weten hoe het team van Gebiedsontwikkeling & Vastgoed bij Baker Tilly u kan begeleiden om bovenstaande kansen te benutten? Schroom dan niet vrijblijvend contact op te nemen met Rob Simons of Arnoud Lever.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Baker Tilly adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

De laatste wetgeving en tips voor uw industrie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief