Arbeidsovereenkomst: vanzelfsprekende inhoud of vrije invulling?

“Bij het opstellen en afsluiten van een arbeidsovereenkomst grijpen werkgevers vaak terug op bestaande contracten. Dat is makkelijk, want de kans is groot dat een jurist hier al eens naar heeft gekeken. Je gaat ervan uit dat de inhoud nog steeds goed is en afspraken gedekt zijn. Maar het kan handig zijn om de tekst op de papieren nog eens te heroverwegen. Als je blijft teruggrijpen kunnen de arbeidsvoorwaarden gedateerd raken. Er kunnen namelijk wettelijke beperkingen bestaan waar je je niet bewust van bent.”

“Natuurlijk heb je je als werkgever aan de wet- en regelgeving te houden. Dit biedt je niet altijd de ruimte om bepaalde afspraken te maken. Een bekend voorbeeld is de cao. Valt jouw onderneming, en daarmee dus ook jouw werknemers, onder een bepaalde cao, dan ‘overrulen’ de in de cao vastgelegde afspraken de afspraken uit jouw eigen arbeidsvoorwaarden. Dat kan soms strijd opleveren met de ideeën die je zelf als werkgever voor ogen had. In zo’n situatie is het vaak een kwestie van schipperen.

Soms is het vooral een kwestie van schipperen

Gelukkig is er ook genoeg ruimte om de arbeidsvoorwaarden zelf vorm te geven. Het is aan iedere werkgever voor zich om hier invulling aan te geven. Naast de ‘basisvoorwaarden’ kun je als werkgever veel meer zaken tot in de puntjes vastleggen. Daar is niet iedere werkgever zich bewust van. Van protocollen met betrekking tot verzuim en uitdiensttreding tot richtlijnen over het social media gebruik van de medewerkers.

Door een goede vastlegging én bevestiging aan de betrokken partijen kun je altijd teruggrijpen op eerder gemaakte afspraken. Dit lijkt een open deur. Ik heb wel eens een situatie meegemaakt waarin een leidinggevende aan een zieke werknemer heeft toegezegd dat het loon volledig zou worden doorbetaald in diens afwezigheid. Terwijl in het contract stond dat de werkgever in een dergelijke situatie een percentage van 70% mocht hanteren. Dit leidde tot een discussie met de vraag waar nu van uit moest worden gegaan.

Door een goede vastlegging kun je altijd teruggrijpen op eerder gemaakte afspraken

Je doet er goed aan van tijd tot tijd de arbeidsovereenkomst(en) te laten checken door een jurist. Mocht je een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst willen opstellen, laat je dan ook goed informeren en adviseren door een jurist. We worden wel eens advocaat van de duivel genoemd. Bij het opstellen van contracten is het namelijk nodig om scherp te zijn en te denken in risico’s. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel voor ogen: de afspraken zo goed mogelijk vastleggen.”