"De belangrijkste toets moeten wij zelf zijn"

Team NL vertrok eind februari dit jaar met twintig medailles uit Zuid-Korea; acht gouden, zes zilveren en zes bronzen plakken. Chauvinistisch als we zijn groeit er dan een bepaalde trots. En tegelijkertijd realiseren we ons ook dat zo’n topprestatie het werk is van jarenlang keihard trainen en de wil om vanuit een sterke intrinsieke motivatie beter te willen worden. Door altijd kritisch te blijven kijken naar jouw eigen performance. Niet omdat iemand zegt dat je beter moet, maar omdat jezelf weet dat het beter kan.

Optimaal presteren

We kunnen veel leren van topsporters. Daar wordt soms het verschil gemaakt door honderdsten van een seconde. En soms doordat een team een team is geworden. Hoe zorg je ervoor dat mensen optimaal presteren? En hoe kun je gebruik maken van (nieuwe) technologieën?

Beter willen worden betekent onder andere dat je jezelf goed moet kennen en moet kunnen analyseren. Wat kan ik goed en waar moet ik nog aan werken. De definitie van een topprestatie voor ons is de kwaliteit die wij leveren met onze dienstverlening naar onze klanten, maar ook het waardeoordeel hierover vanuit het publiek belang. Als we aan kwaliteit een duidelijke invulling geven en continu toetsen of belanghebbenden er ook (nog) zo over denken, dan kunnen we meters blijven maken.

Data-analyse

Onze shorttrackers hadden begin 2018 een wereldprimeur met hun innovatieve schaatspak, de SmartSuit. Het pak is voorzien van vijf sensoren die berekenen hoe groot de afstand van de heup tot aan het ijs is. Met de bijbehorende app worden gegevens realtime uitgelezen. Via een speciale polsband krijgen de shorttrackers een signaal wanneer hun houding niet diep genoeg is, tot op de millimeter nauwkeurig. Van data bruikbare informatie maken, zodat je het direct kunt toepassen. Dat maakt het verschil.

Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het analyseren van data. In toenemende mate kijken ook wij naar technologische ontwikkelingen om zo onze eigen prestaties te blijven verbeteren. Artificial Intelligence zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Ons team

Daarnaast willen wij ons ‘eigen team’ op topsportniveau laten presteren. Cultuur is daar erg bepalend in. Medewerkers moeten weten waar we voor staan en waar we voor gaan. Dat gaat over kernwaarden, het gedrag dat we met elkaar afspreken, en eenduidigheid over kwaliteit. Maar ook over het aangrijpen van alle mogelijkheden om het morgen weer ‘Better Than Before’ te doen.

Om verbeteringen door te kunnen voeren hebben wij in 2016 veel zaken in gang gezet en zijn wij daar in 2017 intensief mee verder gegaan. We hebben veel aandacht besteed, samen met onze medewerkers en stakeholders, aan wat kwaliteit betekent voor ons werk en binnen onze sector. Voor elke medewerker moet dat duidelijk zijn. Want op het punt van kwaliteit willen we nooit tekort schieten.

We willen vooruit en daarom investeren we flink in onze medewerkers. In het behoud van onze mensen, hun ontwikkeling en kennisdeling. We hebben de focus gelegd op persoonlijke training, aansturing en coaching. In 2017 hebben we daarvoor onze beoordelingssystematiek (‘Be Better’) verder verbeterd, waarbij de aansluiting op het beloningsmodel is versterkt. En daarnaast proberen we nieuwe professionals en de talenten van morgen aan ons te binden. We zijn actief op de arbeidsmarkt, waar onze slagkracht goed zichtbaar is.

Wij willen leren van goede voorbeelden om ons heen. We stimuleren medewerkers daar ook in en zijn er scherp op dat we continu kijken hoe we zaken beter kunnen doen. En dat geldt voor de hele sector. Grote en middelgrote kantoren trekken daar samen in op en wij spelen daar een actieve rol in.

Besef

We zijn een heel eind op weg en onderkennen tegelijkertijd dat er nog veel moet gebeuren. Daar zijn we hard mee bezig, en stellen daarbij zorgvuldigheid boven snelheid. Het is een proces dat je aan de ene kant goed moet sturen, maar waarvan je tevens wilt dat het in de genen en cultuur van je organisatie verankerd wordt. De vooruitgang die we hierin maken is voor ons duidelijk merkbaar. Het besef is er en de veranderingsbereidheid van onze medewerkers is groot. De intrinsieke motivatie is toegenomen en er is steeds meer het besef dat niet alleen de maatschappij, maar vooral wijzelf onze belangrijkste toets moeten zijn. We streven naar topprestaties met behulp van alle mogelijke middelen die er zijn, zodat we altijd de regie houden over de kwaliteit die wij leveren.

Marcel Huisman,
Raad van Bestuur, partner RA

Dit artikel is het voorwoord van het Transparantieverslag 2017 welke 30 april 2018 is gepubliceerd op deze site.