Een ‘bumpy ride’ in de VS? Zo bereid je je voor!

"Charles Groenhuijsen besluit zijn college met de woorden: ‘Fasten your seatbelts, it’s gonna be a bumpy ride’. Daar ben ik ook van overtuigd. ‘Bumpy’ wordt het, maar welke, door Trump aangekondigde, maatregelen daadwerkelijk doorgang vinden en wat de gevolgen op de lange termijn zijn, is nog niet te overzien. Toch kun je als ondernemer nu al in de startblokken."

"Wie onderneemt in de VS of dat overweegt, kan zich op dit moment op onderstaande drie dingen voorbereiden. Dat helpt om je zeker te voelen over de business in en met de VS.

1. Lagere federale winstbelasting

Trump wil dat er meer geld terugvloeit naar de VS en daarom zal hij de federale winstbelasting vrijwel zeker verlagen. En flink ook: van de huidige 40% naar ongeveer 15%. Met de lagere belasting wil Trump voorkomen dat bedrijven het geld dat ze buiten de VS verdienen ook buiten de VS hóuden. Vooral grotere, Amerikaanse multinationals doen dat tot nu toe om die hoge corporate tax te voorkomen. Voor Nederlandse ondernemers in Amerika betekent dit een lagere vennootschapsbelasting dan de tarieven die in Europa gelden. Aantrekkelijk dus!

Een lagere vennootschapsbelasting in de VS is aantrekkelijk voor Nederlandse ondernemers

Houd er wel rekening mee dat elke Amerikaanse staat een eigen winstbelastingsystematiek heeft, waardoor de belastingdruk in geen enkele staat hetzelfde is. Wie overweegt naar de VS te exporteren moet zich daarover goed laten informeren. En de regels gelden niet alleen voor de import vanaf landen buiten de VS, maar ook voor het vervoeren van producten van de ene staat naar de andere.

2. Hogere importheffingen

We horen het hem vaak zeggen: Trump wil de eigen, Amerikaanse markt beschermen en meer (terug) naar een maakeconomie. Ga er dus maar vanuit dat voor producten die Amerikanen heel goed zelf kunnen maken, een hogere importheffing gaat gelden. Ik denk dus dat Trump voor het bepalen van die heffing naar de aard van de producten gaat kijken. In tegenstelling tot de nieuwe belastingplannen die - gezien het wetgevend proces - niet eerder dan 1 januari 2018 zullen ingaan, kunnen de nieuwe importheffingen al veel sneller doorgevoerd worden.

Betrek er altijd een lokale adviseur bij die iets zinnigs kan zeggen over hoe de Amerikaanse overheid denkt over het product dat je wilt invoeren. Zo weet je op tijd of importeren naar de VS wel zinnig is. Overigens geldt de laatste jaren sowieso al een flinke aanscherping van belastingheffing door de toename van de internationale internethandel wereldwijd.

3. Meer export vanuit de VS

Amerikanen moeten dus weer meer zelf gaan maken. Logischerwijs verwachten we dan ook dat Trump Amerikaanse ondernemers gaat stimuleren de exportmarkt op te gaan. Gebieden waar mensen wat te besteden hebben, zijn dan natuurlijk de meest aantrekkelijke afzetmarkten. Dan kom je al snel op Europa uit. Er zal meer Amerikaanse bedrijvigheid in Europa komen. 
Ik zie dit niet als een bedreiging voor Nederlandse ondernemers, maar als een kans. Het is aan ons de taak om ons land tot een hub te maken voor de Amerikaanse export. We staan erom bekend dat we een betrouwbare overheid hebben, afspraken kunnen worden gemaakt met de Belastingdienst om onzekerheden uit te sluiten en zijn sowieso al een aantrekkelijk exportland voor het buitenland. Nederland is, als klein land, op dit moment niet voor niets de 9e afzetmarkt voor Amerika.

Nederlandse ondernemers moeten ons land tot een hub maken voor de Amerikaanse export

Zoek nu al een connectie met Amerikaanse concullega’s! Onderzoek welke Amerikaanse bedrijven in uw productlijn actief op zoek zijn naar een exportmogelijkheid. Bied hen een verkoopkanaal in Nederland (en Europa aan). Zo houd je grip op je eigen markt en kun je nieuwe business aantrekken."