Hoe technologie en een mondige patiënt de zorgsector veranderen

“Zou er in de toekomst een robot aan ons ziekbed staan? Ik durf het niet te zeggen. Maar duidelijk is dat de zorgsector vergaand zal veranderen door de technologie. Er zijn al slimme koelkasten die een melding geven als de melk op is of gaskookplaten die een signaal naar buiten sturen als een bewoner van een zorginstelling een pan droog laat koken. Ook de mogelijkheden om met slimme technologie zelf gegevens over je gezondheid te verzamelen, zoals hartslag, bloeddruk of cholesterol, worden in rap tempo groter én populairder. Zorgprofessionals hebben binnenkort een mondiger cliënt voor zich, met meer voorkennis. Ben je daar als zorginstelling klaar voor?"

Alleen al je smartphone kan inmiddels ongelooflijk veel op dit gebied.

"Ik zie in de zorg drie ontwikkelingen die elkaar versterken: de algehele trend dat mensen zelf de regie willen hebben, de overheid die erop aanstuurt dat mensen langer thuis wonen én de sneltreinvaart van technologische mogelijkheden om zelf dingen te meten en te monitoren. Ik zie mezelf nog niet lopen met een chip onder mijn huid. Maar apps, platforms en apparaten waarmee je medische gegevens kunt verzamelen worden steeds slimmer en geavanceerder en voor een groter publiek toegankelijk. Alleen al je smartphone kan inmiddels ongelooflijk veel op dit gebied. Ik voorzie dat binnen twee jaar patiënten op grote schaal met door hen zelf verzamelde data bij hun arts komen. Gegevens waar je als medisch professional niet zomaar aan voorbij kunt gaan.

Je moet je daar als zorginstelling dan ook op gaan voorbereiden. Kan de IT-infrastructuur binnen je organisatie de door cliënten verzamelde gegevens verwerken? En is je IT-omgeving flexibel genoeg om mee te bewegen met veranderingen in de nabije toekomst? Want dat gaat het verschil maken wat mij betreft. Voor sommige van mijn klanten is het nog een flinke uitdaging om de gegevens uit het elektronisch cliëntendossier veilig uit te wisselen met collega-zorginstellingen. En dat is nog maar een eerste stap. Het dossier moet namelijk ook beschikbaar zijn voor de cliënt zelf. En binnenkort krijgen zorgverleners te maken met externe gegevens van cliënten die zij op een veilige manier moeten kunnen interpreteren en verwerken. Je IT-infrastructuur moet nu al toekomstbestendig zijn, om straks niet ingehaald te worden door de techniek en je cliënt aan een concurrent te verliezen.

Het is een enorme uitdaging om tot de juiste IT-oplossing te komen.

Ik adviseer altijd: begin bij de basis, de behoefte van je cliënt. Hoe ziet zijn situatie eruit en wie staan er om hem heen? Welke mensen hebben bepaalde informatie nodig en wat moet je zelf weten? Misschien communiceer je digitaal niet direct met een 85-jarige cliënt, maar is het wel nodig om zo kort mogelijke lijnen te hebben met mensen uit de directe omgeving, zoals kinderen of een mantelzorger. Vervolgens bepaal je welke technische toepassingen kunnen helpen de zorg beter en efficiënter te maken. Een iPad met een beveiligde app voor informatie-uitwisseling bijvoorbeeld of een wekelijkse hang-out met begeleider en mantelzorger.

Het is een enorme uitdaging om tot de juiste IT-oplossing te komen. Er is altijd het risico dat een ontwikkeling niet doorzet, terwijl er met de implementatie van software veel tijd en geld is gemoeid. Benoem daarom iemand binnen de organisatie voor het volgen van de laatste ontwikkelingen. Kijk vervolgens met experts naar de toegevoegde waarde en consequenties van die ontwikkelingen. Het is ook verstandig om aan te sluiten bij initiatieven op landelijk of regionaal niveau om krachten te bundelen. Nu de overheid zorginstellingen stimuleert om minder geld te steken in gebouwen, kun je met elkaar investeren in technologische toepassingen om de zorg op een hoger niveau te tillen.”