Markante keuzes in de zorg: waar liggen uw blue oceans?

De caresector is erg dynamisch. De decentralisaties zijn een feit, waarmee gemeenten een belangrijke rol in het zorgdomein (zowel Wmo als Jeugdzorg) hebben verkregen. De overheid zet haar beleid in op extramuralisering van de langdurige zorg, waarbij de verzorgingshuizen komen te verdwijnen en mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving thuis blijven wonen. Een ander speerpunt betreft de substitutie van formele door informele zorg (‘participatiesamenleving’).”

“Voor aanbieders van zorg in de care is het essentieel om markante keuzes te maken in strategie en portfolio . Het kan daarbij helpen om niet alleen vanuit eigen perspectief en ambities maar zeker ook vanuit het perspectief van cliënten, de concurrentie en de gemeenten te kijken. Feitenanalyse over uw marktaandeel per zorgproduct (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging, geriatrische revalidatiezorg) geeft – zo leert onze ervaring – veel inzicht in uw feitelijke positie en de reële kansen op krimp, bestendiging of groei. Wat lijkt in uw specifieke regio de meest kansrijke ontwikkelrichting?”

Voor aanbieders van zorg in de care is het essentieel om markante keuzes te maken in strategie en portfolio

“Als gevolg van de decentralisaties is het gemeenteperspectief in toenemende mate van belang. Kent u uw relatieve positie per zorgproduct ten opzichte van uw concurrenten? Gemeenten contracteren nu nog veel aanbieders in hun gemeente per zorgproduct. De trend is om dit aantal (sterk) terug te brengen met focus op doelmatige zorg. Behoort u tot de kopgroep? Wij helpen zorginstellingen dit feitelijke inzicht te verkrijgen zodat zij op basis van een robuuste analyse de markante keuzes kunnen maken. Trendsetter of volger?” 

“Aanvullend signaleren we dat de zorg vaak een ‘zorgelijk dossier’ is. Krimp van budgetten en tarieven die onder druk staan. En veel aanbieders die vooral bezig zijn ‘in dezelfde vijver’ te vissen. Vasthouden van wat je hebt opgebouwd. Dit, terwijl de zorgmarkt een groeimarkt is. Het aantal 65-plussers neemt substantieel toe tot de piek in 2035 en het aantal 80-plussers zal meer dan verdubbelen. Ook het aantal alleenstaande 65-plussers zal fors toenemen met in 2050 3,6 miljoen eenpersoonshuishoudens*. Het is zeer de vraag of de participatiesamenleving deze substantiële groei kan opvangen. De druk op mantelzorgers is nu al (erg) hoog.”

Wilt u een trendsetter zijn vooraan in de ontwikkeling of een volger bij een rijpere markt?

“Bovendien blijkt uit cijfers van het CBS dat in 2014 het doorsneevermogen van huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner bijna € 100.000 te zijn. Een (deel) particuliere markt ligt in het verschiet. Nieuwe producten en nieuwe markten gaan ontstaan. De vraag is hoe u uw rol in deze groeimarkt ziet en wilt innemen? Waar liggen uw ‘blue oceans’? Wilt u een trendsetter zijn vooraan in de ontwikkeling of een volger bij een rijpere markt? Inspirerende keuzes voor de maatschappelijk ondernemer in de zorg!”

Bekijk ook de video van Edwin Schippers over markante keuzes in de zorg.


*Bron: CBS

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van onze collega's.