Mindset Audit Innovation

“Als organisatie zoeken we continu naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en nog beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in onze digitale samenleving. Dit doen wij over de hele breedte van onze dienstverlening en zeker ook in onze controlepraktijk. De steeds verdergaande automatisering van bedrijfs- en administratieve processen bij onze klanten heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij onze controleopdrachten uitvoeren. De aandacht voor informatie- en communicatie technologie wordt steeds intensiever.”

“Belangrijk speerpunt hierbij is het gebruik van verschillende vormen van data-analyse. Het toepassen van data-analyse in de auditpraktijk is niet nieuw voor ons. We constateren echter wel dat de ontwikkelingen op dit vlak razendsnel gaan. Naast het toepassen van de meer bekende vormen van data-analyse, waarbij we gebruikmaken van audit analytical- en business intelligence tools (denk aan tools als IDEA en Qlick-View), zijn wij ook geïnteresseerd in de toepassingen op het gebied van process mining en zelfs artificial intelligence. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen rondom het toepassen van de blockchain technologie met interesse; de bitcoin is de eerste toepassing van deze technologie. Wanneer dit daadwerkelijk toegepast gaat worden door onze klanten, dan heeft dit een grote impact op onze controlewerkzaamheden.

Als accountant ligt het in onze aard hierbij kritisch te zijn en de juiste vragen te stellen. Want de hoeveelheid beschikbare data is niet meer het issue. Het gaat erom dat we (1) een betrouwbare en controleerbare totstandkoming van dataanalyses waarborgen én (2) op de juiste wijze de uitkomsten ervan interpreteren en opvolgen. Ofwel ‘trusted analytics’.

Bij audit innovation gaat het daarom niet alleen over het leren gebruiken van tools en toepassen van technieken; het is ook een ‘mindset’. En het is minstens zo belangrijk dat we waarborgen dat dit op een verantwoorde wijze plaatsvindt in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. In 2017 realiseren we projecten om het kennisniveau van onze medewerkers op het gebied van analytics en ICT te actualiseren en verder te ontwikkelen met inachtneming van de nieuwste ontwikkelingen. Projecten die ook gericht zijn op het doorontwikkelen van methodologie en guidance. We doen dit samen met collega’s in de praktijk en op zo’n manier, dat het direct toepasbaar is voor onze klanten.”

Dit artikel is afkomstig uit ons transpararantieverslag over 2016.

Per 1 juli 2016 is drs. Angelique J.M. Koopman RE RA benoemd als Partner Audit Innovation. Zij is verbonden aan ons Bureau Vaktechniek Accountants en combineert dit met een dienstverband aan de universiteit in Tilburg. Met de benoeming van Angelique maken wij expliciet dat wij ons als organisatie willen blijven ontwikkelen. Hierbij streven wij ernaar om onze audit methodologie continu te evalueren en de hierbij te gebruiken tools en technieken te blijven innoveren. Onder verantwoordelijkheid van Angelique vinden diverse projecten plaats om hier samen met de medewerkers in de praktijk invulling aan te geven en best practices te ontwikkelen.

De mogelijkheden op het gebied van data-analyse zijn ongekend.