Talent, wat ís dat eigenlijk?

“Als ondernemer zoek je de juiste talenten om je onderneming tot een succes te maken. Maar, wat ís talent eigenlijk? En welke talenten zijn echt nodig in de onderneming? Talent is een containerbegrip en laat zich niet in een paar woorden definiëren. Ten eerste heb je talent op inhoud: een pianist die goed kan spelen of iemand die heel goed is in het begeleiden van reorganisaties. Dan heb je talent voor een rol. Sommigen zijn typische leiders, anderen excelleren juist in een ondersteunende positie.

Talenten veranderen

Talenten zijn ook contextafhankelijk. Zo kan iemand veel verstand hebben van keukens. Hij weet alle ins en outs en heeft echt feeling met keukens. Ongeacht de functie of rol die hij vervult, ligt zijn talent in de keukenbranche. Een talent wordt ook gevormd door de omgeving. Wat iemand in de ene organisatie goed kan, valt ergens anders misschien tegen. De bedrijfscultuur kan invloed hebben of de persoon met wie iemand moet samenwerken. Talenten (en de behoefte aan talenten) kunnen tenslotte ook verschuiven, zich verbreden of juist versmallen. De maatschappij en de markt veranderen en als onderneming moet je daarop meebewegen. De behoefte vanuit de organisatie aan verschillende talenten verandert dan mee.

Personeel: A-spelers en B-spelers

Talent is dus een breed begrip. Een succesvolle onderneming is er een die al die soorten talenten op de juiste plek inzet. Ik adviseer ondernemers om eerst te achterhalen welke talenten nodig zijn in de organisatie. Ga daarbij door alle lagen van de organisatie. Zorg dat je mensen hebt op sleutelposities die de organisatievisie kennen en daarin meedenken en -bewegen, zogenoemde A-spelers. Maar zorg ook voor medewerkers die goed zijn in waarvoor ze zijn aangenomen. Deze zogenoemde B-spelers laten zich in een later stadium meenemen in nieuwe bewegingen. Met zowel A-spelers als B-spelers blijf je wendbaar en uniek als organisatie."

Zoektocht naar talent (of talentenjacht)

Bij de 'talentenjacht' kun je twee wegen bewandelen. Je kunt ervoor kiezen om met iedere medewerker naar zijn of haar talenten te zoeken. Je bekijkt samen waar iemand van nature goed in is, wat veel energie kost, wat juist niet en wat iemand nodig heeft om verder te groeien. Je kunt er als werkgever ook voor kiezen om alleen de high potentials een talentprogramma aan te bieden. Zij nemen de rest van het personeel mee in wat ze hebben geleerd. Zorg er dan overigens wel voor dat je kunt uitleggen waarom de een wél en de ander géén programma krijgt aangeboden.

Ga met elke medewerker op zoek naar zijn of haar talent.

Talentontwikkeling is maatwerk

De meeste (mkb) ondernemingen adviseer ik om met elke medewerker op zoek te gaan naar zijn of haar talent. Grote ondernemingen hebben misschien ruimte om enkele mensen in de marge wat minder tot het uiterste te laten functioneren. Bovendien is daar vaak sprake van een 'standaard' carrièrepad voor de, bijvoorbeeld, twintig medewerkers met exact dezelfde salesfunctie. Dat gaat in het mkb natuurlijk heel anders. Je hebt veel minder personeel en vaak heeft iedereen een eigen, unieke taak. Zeker in het mkb is talentontwikkeling dus maatwerk.

En ook mensenwerk

Uiteindelijk is talentontwikkeling voor iedereen iets heel persoonlijks. Want ook al heb ik dezelfde functie als mijn collega, we hebben allebei talenten op andere gebieden binnen ons werk. We hebben andere ambities en worden door andere dingen gemotiveerd. Talentontwikkeling is dus naast maatwerk echt mensenwerk."