Aangepaste tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 worden de tarieven en de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting weer aangepast. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Deel van de erfenis of schenking Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1a
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(anderen)
€ 0 - € 122.269 10% 18% 30%
€ 122.269 en hoger 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2017

Verkijger Vrijstelling
erfbelasting
Vrijstelling
schenkbelasting
Partners (max.) €638.089 € 2.129
Kinderen € 20.209 € 5.320
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.621 € 5.320
Kinderen van 18 tot 40 jaar (eenmalig) OF
Kinderen van 18 tot 40 jaar (eenmalig) mits de schenking wordt gebruikt voor studie OF
Kinderen van 18 tot 40 jaar (eenmalig) mits de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning
  € 25.526

€ 53.176

€ 100.000
Kleinkinderen € 20.209 € 2.129
Ouders € 47.859 € 2.129
Overige verkrijgers
Overige verkrijgers van 18 tot 40 jaar (eenmalig) mits de   schenking wordt gebruik voor de eigen woning
€ 2.129 € 2.129

€ 100.000

Eenmalige verhoging van de verhoogde vrijstelling voor kinderen

Jaarlijks mag u uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Eenmalig mag u een verhoogd bedrag van € 25.526 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag u ook nog eenmalig verhogen met € 27.650 tot € 53.176, mits uw kind deze verhoging aanwendt voor de studie. Indien het bedrag wordt aangewend voor de eigen woning mag het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling verhoogd worden met € 74.474 tot € 100.000. Als u vóór 1 januari 2010 of in 2015/2016 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, mag u onder voorwaarden nog een vrijgestelde schenking doen voor de eigen woning. Hiervoor geldt een ingewikkelde overgangsregeling. De vrijgestelde schenkingen zijn mogelijk tot uw kind 40 wordt.

Eenmalige verhoging van de verhoogde vrijstelling voor derden

Jaarlijks mag u een derde (bijvoorbeeld een kleinkind, neef of nicht) € 2.129 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag eenmalig verhoogd worden met € 97.871 naar € 100.000, mits de verkrijger deze verhoging aanwendt voor de eigen woning.

Vrijstelling ondernemingsvermogen

Als u een onderneming erft of krijgt geschonken is het ondernemingsvermogen tot € 1.063.479 geheel vrijgesteld. Als de onderneming meer waard is dan € 1.063.479 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent. Als u slechts een deel van een onderneming verkrijgt, worden de vrijstellingen naar rato toegepast. 

Meer weten? Onze specialisten kunnen u alles vertellen over de schenk- of erfbelasting. Raadpleeg uw eigen adviseur voor meer informatie.

(NB aan bovenstaande algemene informatie kunt u geen rechten ontlenen)