Aangepaste tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 zijn de tarieven en de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting weer aangepast. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2018 

Deel van de erfenis of schenking Tariefgroep 1 (partners en kinderen)  Tariefgroep 1a (kleinkinderen) Tariefgroep 2 (anderen)
€ 0 - € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

Verkrijger Vrijstelling erfbelasting Vrijstelling schenkbelasting
Partners (max.) €643.194 € 2.147
Kinderen  € 20.371 € 5.363
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 61.106 € 5.363
Kinderen van 18 tot 40 jaar (eenmalig):
OF ter vrije besteding
OF voor de studie
OF ten behoeve van de eigen woning
 
€ 25.731
€ 53.602
€100.800
Kleinkinderen € 20.371 € 2.147
Ouders € 48.242 € 2.147
Overige verkrijgers € 2.147 € 2.147
Overige verkrijgers van 18 tot 40 jaar (eenmalig): ten behoeve van de eigen woning   € 100.800

Eenmalige verhoging van de verhoogde vrijstelling voor kinderen

Jaarlijks mag u uw kind een bedrag belastingvrij schenken. Eenmalig mag u dit bedrag verhogen als uw kind (dan wel diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het bedrag kan verhoogd worden naar € 25.731 en dan mag het vrij worden besteed. Als de schenking is bestemd voor de betaling van de kosten van een studie of opleiding voor beroep, mag het bedrag worden verhoogd naar € 53.602. Een verhoging naar € 100.800 is mogelijk als het bedrag wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning.

Als u vóór 1 januari 2010 of in 2015/2016 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, mag u dit jaar nog een (beperkte) vrijgestelde schenking doen voor de eigen woning. Uiteraard gelden er diverse voorwaarden voor de toepassing van een verhoging.

Eenmalige verhoging van de verhoogde vrijstelling voor derden

Jaarlijks mag u een derde (bijvoorbeeld een kleinkind, neef of nicht) € 2.147 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag eenmalig worden verhoogd naar € 100.800 mits de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud is en de verhoging wordt aangewend voor de eigen woning. Uiteraard gelden er diverse voorwaarden.

Vrijstelling ondernemingsvermogen

Als u een onderneming krijgt geschonken of erft, is onder voorwaarden het ondernemingsvermogen tot € 1.071.987 geheel vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Als de onderneming meer waard is dan € 1.071.987 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent. Als u slechts een deel van een onderneming verkrijgt, worden de vrijstellingen naar rato toegepast.

Meer weten? Onze specialisten kunnen u alles vertellen over de schenk- of erfbelasting. Raadpleeg uw eigen adviseur voor meer informatie.