Aanpassing aan Afgezonderd Particulier Vermogen

In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de wetgeving inzake zogenaamde ‘afgezonderde particuliere vermogens’ (APV) aan te passen. Daarbij dient u te denken aan vermogen dat is ondergebracht in bijvoorbeeld een trust of Stichting Particulier Fonds. Vermogen, dat is ondergebracht in een dergelijke APV, is (als hoofdregel) transparant voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Dat betekent dat het vermogen voor de heffing van inkomstenbelasting wordt toegerekend aan de inbrenger van dat vermogen. Op de hoofdregel (transparantie) bestaat een uitzondering (de zogenaamde toerekeningsstop). De uitzondering houdt het volgende in. Indien het APV wordt betrokken in een belasting die resulteert in naar Nederlandse maatstaven reële heffing (10%) wordt het vermogen in het APV niet toegerekend aan de inbrenger of diens erfgenamen.

Onder de nieuwe voorgestelde wettekst wordt de uitzondering ingeperkt. De toerekeningstop geldt uitsluitend nog voorzover het APV ondernemingsvermogen heeft dat aan een winstbelasting onderworpen is (en dus niet meer voor beleggingsvermogen).

Indien u derhalve als inbrenger of erfgenaam betrokken bent bij een afgezonderd particulier vermogen dat is onderworpen aan winstbelasting, kan de wetswijziging verstrekkende fiscale gevolgen voor u hebben.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze belastingadviseurs.