Aanvullende renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

In Nederland kennen we diverse maatregelen die renteaftrek in de vennootschapsbelasting kunnen beperken. Als gevolg van een Europese anti-ontgaansrichtlijn (ook wel 'ATAD' genoemd) moeten de lidstaten van de Europese Unie (daarnaast) een algemene renteaftrekbeperking invoeren.

De algemene renteaftrekbeperking van de ATAD

De aftrekbare rente wordt maximaal 30% van de winst vóór de rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA). Daarbij maakt het in het beginsel niet uit aan wie de rente is verschuldigd (aan een gelieerde partij of aan een onafhankelijke derde, zoals een bank).

Drempelbedrag

De lidstaten hebben de mogelijkheid een minimumbedrag aan aftrekbare rente in te voeren van maximaal 3 miljoen euro. Een bedrag aan rente onder de vastgestelde drempel is dan volledig aftrekbaar.

Wetgeving Nederland

Hoe Nederland de renteaftrekbeperking uit de ATAD gaat invullen, is nog niet bekend. Het is mogelijk dat Nederland een strengere renteaftrekbeperking invoert dan als minimum in de ATAD is voorgeschreven. Zowel het percentage van 30% als de drempel van €3 miljoen mogen lager vastgesteld, zodat een hoger bedrag aan rente niet aftrekbaar is. Voorts mag Nederland zijn bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen handhaven. 

Ingangsdatum

De lidstaten moeten de renteaftrekbeperking uit de ATAD uiterlijk op 1 januari 2019 hebben omgezet in nationale wetgeving. Onder voorwaarden mag een lidstaat de omzetting uitstellen tot 1 januari 2024. De Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven de datum van 1 januari 2019 aan te houden.

Het is verstandig om bij het aangaan van nieuwe (her)financieringen het voorgaande in de beschouwing te betrekken. Neem tijdig contact op met uw belastingadviseur!