Agro-nieuwsbrief juni 2015

U leest in onze agrarische nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de agrarische sector. Onze agrarische adviseurs kunnen u hierover adviseren. In deze editie leest u onder andere meer over de regelgeving ten aanzien van grondgebondenheid.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief zijn:

  • Mestverwerkingsplicht 2015 al ingevuld?
  • Melkveefosfaatreferentie en bedrijfsoverdrachten
  • Natuurlijk grasland niet voor derogatie
  • Meerdere gebruiksnormen akkerranden
  • Verhoogde pachtnormen 2015

Download de agrarische nieuwsbrief hier.

Meer weten? Neem contact op met onze agrarische specialisten.