Agro-nieuwsbrief november 2016

U leest in onze agro-nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de agrarische sector. Onze agrarische adviseurs kunnen u hierover adviseren. In deze editie leest u onder andere meer over de invoering van fosfaatrechten vanaf 2018.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief zijn:

  • Perceel grasland slechts deels subsidiabel
  • Uitspraak Hoge Raad over herwaardering landbouw-gronden
  • Stand van zaken asbestsubsidies

Download (pdf) de agro-nieuwsbrief.


Meer weten? Neem contact op met onze agrarische specialisten.