Arbowet gaat wijzigen

Op 13 september jl. hebben de leden van de Tweede Kamer positief gestemd over een wetsvoorstel dat de Arbeidsomstandighedenwet doet wijzigen. De gedachte achter dit wetsvoorstel is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken. En meer aandacht te vestigen op preventie en de rol van de bedrijfsarts.

Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, treden de wijzigingen per 1 januari 2017 in werking.

Wat houdt dit wetsvoorstel nu concreet in? De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • Minimumeisen contract
  Verplichte minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit betekent o.a. omschrijving van de taken waarbij een werkgever zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener. Ook dient verplicht opgenomen te worden dat de bedrijfsarts advies geeft over preventieve maatregelen die een werkgever kan nemen.
 • Vrije toegang tot bedrijfsarts
  Werknemers hebben vrije toegang tot de bedrijfsarts. Ook preventief en op eigen initiatief.
 • OR betrokken bij preventie
  De OR dient in te stemmen met de persoon en positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Recht op second opinion
  Werknemers hebben het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts (anders dan het deskundigenoordeel bij het UWV).

Meer informatie
Het team van Baker Tilly Employment Advisory houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel. Voor vragen kunt u uiteraard met één van de arbeidsrechtjuristen contact opnemen.