Auditplicht bij de Wet politiegegevens

Zet uw organisatie opsporingsambtenaren in? Heeft u als gemeente boa's in dienst? In dat geval is de Wet politiegegevens (WPG) en Besluit politiegegevens (BPG) hoogstwaarschijnlijk voor u van toepassing.

Bij specifieke taken op het gebied van opsporing is voor de beveiliging van persoonsgegevens niet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maar de Wet politiegegevens (WPG) van toepassing. De WPG komt in grote lijnen overeen met de AVG. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Het meest in het oog springende verschil is de auditplicht op de gegevensverwerking bij opsporingstaken. Elk jaar dient een interne audit, en eenmaal in de vier jaar een externe audit uitgevoerd te worden. Het eerste jaar waarin een externe audit uitgevoerd dient te worden is 2021.

Wij kunnen u helpen om compliant te zijn aan de WPG en dit aan te tonen middels een audit. Lees het gehele bericht in de bijgevoegde flyer.