Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) zeer waarschijnlijk ingetrokken

Het kabinet wil de BIK-regeling per 1 januari 2021 intrekken. Deze regeling heeft als doel om investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen te stimuleren door een korting te geven op de afdracht loonheffing. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met het besluit van het kabinet, maar het lijkt erop dat de regeling daadwerkelijk ingetrokken gaat worden. De BIK werd geïntroduceerd als onderdeel van het Belastingplan 2021. Met de regeling wordt geprobeerd om de investeringen van bedrijven op peil te houden voor de jaren 2020 en 2021.

Vanuit Europa is gewaarschuwd dat de BIK-regeling mogelijk ongeoorloofde staatsteun is. Het verlenen van staatssteun is verboden, omdat dit de concurrentie binnen de Europese markt zou kunnen beïnvloeden. Om deze reden stelt het kabinet voor de wet aan te passen door de BIK-regeling met terugwerkende kracht in te trekken.

Andere tegemoetkoming: verlagen AWf-premies

Om bedrijven zo min mogelijk in onzekerheid te laten en investeringen te blijven stimuleren, wil het kabinet bedrijven op een andere manier tegemoet komen. Het kabinet heeft voorgesteld om de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) te verlagen, zodat er alsnog meer ruimte komt investeringen te doen.

Vragen?

Heeft u vragen over de afschaffing van de BIK-regeling of wilt u weten welke investeringen in aanmerking komen voor een andere investeringsregeling? Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs. Wij helpen u graag!