Belastingtarief box 3 in 2018

De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de forfaitaire rendementen voor het inkomen uit sparen en beleggen van box 3 voor het jaar 2018 bekend gemaakt. Deze zijn van belang voor het vaststellen van het belastingtarief van box 3.

Het belastingtarief in box 3

Vanaf het belastingjaar 2017 is het forfaitaire rendement van box 3 afhankelijk van de omvang van het vermogen. Hierbij gelden drie schijven. In schema ziet het belastingtarief er als volgt uit:

Effectief belastingtarief box 3 voor het vermogen 2016 2017 2018 Prognose 2019
Tot 75.000 1,2% 0,86% 0,80% 0,71%
Tussen 75.000 en 975.000 1,2% 1,38% 1,36% 1,2%
Boven 975.000 1,2% 1,62% 1,61% 1,60%

Het heffingvrij vermogen bedraagt dit jaar € 25.000 per belastingplichtige.
De tarieven zijn gebaseerd op de volgende forfaitaire rendementen:
sparen: 1,63% (2017), 1,3% (2018) en 0,89% (2019).
beleggen: 5,39% (2017), wordt 5,38% (2018) en 5,33% (2019).

Is er een voordeliger alternatief?

De wet kent geen tegenbewijsregeling als het werkelijk behaalde rendement lager is dan het vastgestelde forfaitaire rendement. Afhankelijk van het rendement dat u maakt zou het alternatief voor u kunnen zijn: sparen en beleggen in de B.V. (box 2), sparen en beleggen in een VBI (een zogenoemde vrijgestelde beleggingsinstelling) of sparen en beleggen in een open fonds voor gemene rekening. Deze alternatieven zijn voor u mogelijk fiscaal voordeliger.

U kunt derhalve overwegen om (een deel van) uw vermogen hiernaar over te hevelen. Wij bekijken graag met u of en welk alternatief voor u fiscaal het meest aantrekkelijk is. Uw adviseur kan u daar alles over vertellen.