Belastingverdrag met China

Nederland en China hebben een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het vorige verdrag dateerde uit 1987 en is nu op bepaalde punten gemoderniseerd. De verwachting is dat het nieuwe belastingverdrag op zijn vroegst op 1 januari 2014 in werking zal treden. De belangrijkste wijzigingen hebben onder meer betrekking op lagere bronbelastingen op dividenden en gewijzigde verdragsregels omtrent grensoverschrijdende constructiewerkzaamheden, grensoverschrijdende arbeid en pensioenen. Verder bevat het verdrag gemoderniseerde anti-misbruikbepalingen en een nieuwe bepaling met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen beide staten.

Meer weten?

Bent u met uw onderneming of als priv├ępersoon actief in China? Dit nieuwe belastingverdrag kan consequenties hebben voor uw activiteiten daar. Voor meer informatie kunt u deze flyer downloaden.