Belastingvrije afkoop kapitaalverzekering bij aflossing eigenwoningschuld

Belastingvrij sparen via kapitaalverzekeringen kon tot voor kort alleen als ten minste vijftien of twintig jaar premie werd betaald. Werd de kapitaalverzekering eerder of sneller afgekocht, dan was inkomstenbelasting verschuldigd. Deze tijdsbeperking wordt ook wel aangeduid met ‘tijdklem’. Met ingang van 1 april 2017 kan men de kapitaalverzekering eerder zonder belastingheffing benutten voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Sinds 1 januari 2013 kon onder voorwaarden de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) eerder afgekocht worden zonder belastingheffing. Dat kon bijvoorbeeld in het geval van beëindiging van fiscaal partnerschap (zoals echtscheiding en verkoop van een eigen woning). Deze versoepeling gold ook voor de brede herwaarderingskapitaalverzekering (afgesloten tussen 1-1-1992 en 1-1-2001). In het goedkeuringsbesluit van de staatssecretaris was de verplichting opgenomen om met de uitkering de eigenwoningschuld af te lossen.

Vanaf 1 april 2017 wordt de belastingvrije vervroegde afkoop verder verruimd en is men alleen nog verplicht de uitkering te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen. Men kan dit vanaf 1 april 2017 dus op ieder gewenst moment doen.

De staatssecretaris heeft aan het parlement aangegeven dat het ook de bedoeling is om de tijdklem te laten vervallen bij de brede herwaarderingskapitaalverzekering in box 3. Het is de bedoeling dat bij een uitkering uit een brede herwaarderingskapitaalverzekering men niet verplicht is om deze te gebruiken om de eigenwoningschuld af te lossen.

Per geval moet worden bekeken of en op welk moment een afkoop mogelijk én vanuit fiscaal perspectief aantrekkelijk is. De historisch lage rente kan daarbij een rol spelen.