Beperking looptijd 30%-regeling vanaf 2019

De maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers wordt per 1 januari 2019 beperkt van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. De mogelijkheid om de keuzeregeling partiële buitenlandse belastingplicht toe te passen en de mogelijkheid om de daadwerkelijke extraterritoriale kosten gericht vrijgesteld te vergoeden, worden ook beperkt tot maximaal vijf jaar.

In het Regeerakkoord 2017 was al aangekondigd dat de maximale looptijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers beperkt zal worden van acht naar vijf jaar. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs de beperking van de maximale looptijd van de 30%-regeling bevestigd in het Belastingplan 2019, welke traditiegetrouw op Prinsjesdag, 18 september 2018, bekend zal worden gemaakt. Deze wetswijziging heeft ook betrekking op bestaande gevallen.

Werknemers die recht hebben op de 30%-regeling zijn onlangs schriftelijk door de Belastingdienst op de hoogte gesteld van het feit dat de duur van de 30%-regeling zal worden verkort. In geval van vragen worden zij in de brief doorverwezen naar hun werkgever.

Overgangsrecht

Op 26 oktober jl. is aanvullend overgangsrecht bekendgemaakt. Voor werknemers die op 31 december 2018 van de 30%-regeling gebruik maken, zal de oorspronkelijke looptijd blijven gelden tot en met uiterlijk 31 december 2020. In alle gevallen zal vanaf 1 januari 2021 een maximale looptijd van 5 jaar gelden.

  • Oorspronkelijke einddatum tussen 31-12-2018 en 31-12-2020: einddatum ongewijzigd
  • Oorspronkelijke einddatum na 31-12-2020: looptijd verkort tot maximaal 5 jaar
  • Tewerkstelling vangt aan na 31-12-2018: beschikking wordt afgegeven voor maximaal 5 jaar

Uitzondering voor kosten internationale school vervalt

Het eerder voorgestelde overgangsrecht met betrekking tot schoolgelden voor het schooljaar 2018-2019 komt hiermee te vervallen.

Gevolgen van het eindigen van de 30%-regeling

Afhankelijk van de bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst, zal de verkorting van de maximale looptijd een aanzienlijke invloed hebben op het netto inkomen van de werknemer en/of de bruto loonkosten van de werkgever. In beide gevallen kunnen de werkgeverslasten toenemen en zal de werknemer te maken krijgen met een ‘volledige’ inkomstenbelastingplicht, zonder de keuzemogelijkheid te hebben voor het zijn van partiële buitenlandse belastingplichtige. Bovendien zal in gevallen waarin de werkgever heeft toegezegd de internationale schoolkosten van de kinderen van de werknemer te vergoeden, deze vergoeding niet langer belastingvrij zijn.

Wij houden de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nauwlettend in de gaten.

Beoordeel arbeidsovereenkomsten

Gezien de impact van de te verwachten wijziging op het inkomen en de fiscale status van uw werknemer, is het belangrijk proactief te beoordelen of de individuele arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden dienen te worden aangepast. Zo vermijdt u discussie en onaangename verrassingen wanneer de 30%-regeling bij één van uw werknemers ten einde loopt.

Aanbevelingen

Wij raden werkgevers en werknemers sterk aan om de gevolgen in kaart te brengen en zo nodig actie te ondernemen. Wij zijn u hierbij graag van dienst. In onze webinar bespreken wij de gevolgen en mogelijke oplossingen nader.


Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met specialist loonheffingen Johan Flohr of belastingadviseur Thom Gunn.