Beperkte opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

In 2012 is de vakantiewetgeving gewijzigd. Die wijzigingen raken de opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid. Een arbeidsongeschikte medewerker bouwt nu over de gehele periode van arbeidsongeschiktheid vakantiedagen op. Niet alleen over de laatste zes maanden, zoals in de oude wetgeving. Maar hoe zit dat nu met de bovenwettelijke vakantiedagen? Worden die ook opgebouwd tijdens ziekte of kan dat beperkt worden?

Als het gaat om de opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid ziet de wettelijke regeling in beginsel alleen toe op de wettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kan namelijk worden gekozen voor een, van de wettelijke. afwijkende, regeling De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent hetzelfde.

Afwijkende arbeidsvoorwaardenregeling

De werkgever had in een arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen dat de arbeidsongeschikte medewerker alleen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid. Volgens de arbeidsongeschikte medewerker was deze regel echter in strijd met de wet en had hij over de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd.

Opbouw vakantiedagen beperkt

De kantonrechter was het eens met de werkgever. De wettelijke regeling ziet alleen toe op de wettelijke vakantiedagen. In de arbeidsvoorwaardenregeling was een geldige, van de wettelijke regeling afwijkende, bepaling opgenomen. Die arbeidsvoorwaardenregeling was uitdrukkelijk genoemd, van toepassing verklaard in de individuele arbeidsovereenkomst en door de medewerker (dus) ondertekend. De medewerker had slechts recht op opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen over de laatste zes maanden van zijn arbeidsongeschiktheid.

Regeling opbouw bovenwettelijke vakantiedagen

Het kan dus lonen om van de wettelijke regeling af te wijken en te bepalen dat bovenwettelijke vakantiedagen slechts gedurende een beperkte periode of in z’n geheel niet worden opgebouwd tijdens arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Heeft u vragen omtrent de opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschikte werknemers? Wilt u een regeling opstellen, of uw bestaande regeling mogelijk aanpassen? Neemt u dan contact op met een van de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory om te kijken of en zo ja, hoe u dit het beste aan kunt pakken.