Bespaar box 3 heffing vanaf 2017 bij fiscaal partnerschap

Per 1 januari 2017 vinden er wijzigingen plaats in de berekening van de verschuldigde belasting in box 3 (sparen en beleggen). Het heffingvrije vermogen is gestegen en er zijn 3 vermogensschijven geïntroduceerd. Fiscaal partners kunnen mogelijk gebruik maken van een fiscaal gunstige onderverdeling van hun vermogen(s).

Vanaf 2017 is de traditionele belastingheffing van '1,2%' over het box 3 vermogen vervangen door een systeem van drie vermogensschijven met een oplopend fictief rendementspercentage.

Wat is nieuw?

Elke belastingplichtige heeft in beginsel een heffingvrij vermogen van € 25.000. Over het resterende vermogen (per fiscaal partner) wordt geheven volgens een schijvensysteem. Voor zover het vermogen valt binnen de eerste schijf (tot een bedrag van € 75.000) bedraagt het effectieve belastingtarief 0,86%. Voor zover het vermogen valt binnen de tweede schijf (het bedrag tussen de € 75.000 en € 974.999) geldt een effectief belastingtarief van 1,38%. Tot slot wordt er in de derde schijf geheven over het te belasten vermogen vanaf € 975.000 tegen een effectief belastingtarief van 1,62%. In de onderstaande tabel is de opbouw van de vermogensschijven in 2017 weergegeven.

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Effectief belastingtarief
1 Tot € 75.000 0,86%
2 Vanaf € 75.000 tot € 975.000 1,38%
3 Vanaf € 975.000 1,62%

Tip

Fiscaal partners kunnen mogelijk box 3 heffing besparen door het vermogen fiscaal optimaal te verdelen. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de tariefsvoordelen van de lagere vermogensschijf of vermogensschijven van de partner. Dit komt voor het eerst aan de orde bij het indienen van de aangiften inkomstenbelasting 2017. U kunt hier al op anticiperen door het aanvragen van (gewijzigde) voorlopige aanslagen.