Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

De regeling ouderschapsverlof wordt uitgebreid vanaf augustus 2022. Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de Europese richtlijn voor ouderschapsverlof. Met deze stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen wil het kabinet een betere werk-privé balans faciliteren.

Huidige regeling

Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of in de CAO andere afspraken over hebben gemaakt. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op.

Coronacrisis

Volgens Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drukt de coronacrisis hen met de neus op de feiten: ‘We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk. Het kabinet denkt al langer na over hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.’

Betaald verlof voor eerste levensjaar

Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van 50 procent van hun dagloon, tot 50 procent van het maximum dagloon. Het betaalde verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.

Extra betaald verlof voor partners

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof in de eerste zes maanden van een baby. Daarmee hebben partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind met ingang van augustus 2022 recht op in totaal vijftien weken betaald verlof. Het recht op betaald ouderschapsverlof voor moeders is uiteraard aanvullend op het recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken.

Meer weten over ouderschapsverlof?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij adviseren u graag. Neemt u gerust contact op met Floor van der Loo of een van andere de arbeidsrechtjuristen van Employment Advisory.