Brexit: wat betekent dat voor u als ondernemer die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk?

De inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben op 23 juni jongstleden gestemd voor een Brexit. Wat betekent dat voor u als ondernemer die zaken doet in het Verenigd Koninkrijk? Het antwoord op deze vraag is op dit moment nog niet eenduidig te geven en zal voor een groot deel afhangen van de wijze waarop de Brexit geregeld gaat worden. Gaat het Verenigd Koninkrijk geheel zelfstandig verder? Of wordt er toch aansluiting gezocht bij de Europese Unie (als lid van de EER of via het Zwitserse model)? In hoeverre zal het Verenigd Koninkrijk nationale wetgeving die het gevolg is van de implementatie van EU-richtlijnen afschaffen?

De kans is groot dat ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk na de afwikkeling van de Brexit met nieuwe regels te maken gaan krijgen. Waar moet u dan zoal aan denken? Europese regels – zoals onder andere de moeder-dochter-, de kapitaalsbelasting-, de fusie- en de rente- en royalty-richtlijn – zullen niet langer van toepassing zijn op transacties waarbij partijen in de EU en het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn. Daarnaast zal wellicht ook rekening dienen te gaan worden gehouden met invoerrechten en accijnzen. Als gevolg hiervan is het denkbaar dat de Brexit voor ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk tot extra lasten gaat leiden.

Naast de fiscaliteit dient ook aandacht te worden geschonken aan het vervallen van het vrije verkeer van personen. Het gevolg hiervan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk weer werkvergunningen noodzakelijk worden indien zij binnen de EU willen gaan werken.

Het bovenstaande bevat niet meer dan enkele voorbeelden waar u als ondernemer die zaken doet met het Verenigd Koninkrijk mee geconfronteerd zou kunnen worden. De adviseurs van Baker Tilly houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u – zodra er meer duidelijkheid is over de wijze waarop de Brexit vorm krijgt – uiteraard nader informeren.