Btw actie plan: "Tijd voor verandering!”

Op 7 april 2016 heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan gepresenteerd om het huidige Europese btw-stelsel te moderniseren. Het nieuwe btw-systeem moet meer fraudebestendig en bedrijfsvriendelijker zijn.

Een belangrijk onderdeel van dit plan ziet in op de e-commerce sector. De Europese Commissie stelt voor een vereenvoudigd en gemoderniseerd pakket voor ‘cross –border’ e-commerce transacties te implementeren. Het huidige btw-systeem is complex en kostbaar voor zowel het bedrijfsleven als de lidstaten. De gemiddelde jaarlijkse kosten voor een B2C goederenhandel wordt geschat op € 8.000. Daarbij bevinden EU-bedrijven zich in een ongunstigere concurrentiepositie, gezien het feit dat non-EU bedrijven producten btw-vrij kunnen leveren op grond van de vrijstelling voor ‘low-value’ zendingen. Daarnaast, maakt de complexiteit van het huidige btw-systeem het lidstaten moeilijk om de btw-compliance van deze bedrijven te monitoren. Voor lidstaten zou dit een verlies opleveren van ongeveer € 3 miljard per jaar.

Het voorgestelde pakket zal onder meer de volgende maatregelen bevatten:

  • Een uitbreiding van het huidige One Stop Shop concept naar alle grensoverschrijdende e-commerce handel, inclusief afstandsverkopen;
  • De invoering van een vereenvoudigingsmaatregel (btw-drempel) om kleine start-up e-commerce bedrijven te helpen;
  • Het toestaan van controles in het thuisland van de onderneming, met inbegrip van één controle voor cross-border handelsbedrijven;
  • Het afschaffen van de btw-vrijstelling voor de import van ‘low-value’ zendingen.

De Europese Commissie zal tegen het einde van 2016 een wetsvoorstel indienen voor het moderniseren en vereenvoudigen van de btw-regels bij cross-border e-commerce transacties.

Om de voortgang van deze maatregelen te waarborgen, zal de Europese Commissie voortdurend informatie verstrekken over de stand van zaken van het actieplan en verdere nieuwe acties bekendmaken. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden en verder begeleiden gedurende het gehele proces.

Bron:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/action_plan/com_2016_148_en.pdf