Collega Kid Schwarz in gesprek over ondernemingsrecht

Collega Kid Schwarz is in een video bij de Magna Charta Roundtables van de Academie voor de Rechtspraktijk te zien, waar hij op informele manier de hedendaagse belangrijke juridische vraagstukken bespreekt. Beschermingsmaatregelen, certificering van aandelen en beursgang komen onder andere aan de orde. Kid gaat over deze onderwerpen in discussie met drie andere tafelgasten. Het gesprek vindt plaats aan de hand van vier stellingen.

Stellingen

“De bescherming van ABN Amro na de partiële beursgang ligt niet in haar juridische beschermingsconstructies, maar in het door de overheid aangehouden aandelenbelang. Overigens, de aangekondigde beschermingsmaatregelen kennen een (zeer) beperkte houdbaarheid vanaf het moment dat de overheid terugtreedt als (meerderheids)aandeelhouder.”

“Een beschermingspref stichting kan niet een call optie uitoefenen om de continuïteit te waarborgen waar de doelvennootschap geen enkele band met Nederland heeft anders dan haar statutaire vestiging. Denk aan alle betrokkenen zoals werknemers, crediteuren, hoofdkantoor etcetera.”

“Bij het inzetten van maatregelen ter afwending van een door het bestuur als ‘vijandig’ gekwalificeerde overnamepoging moet worden aangenomen dat bestuurders een tegenstrijdig belang hebben. Zulks brengt met zich dat bij bestuurlijke besluitvorming in dat kader geen der bestuurders mag deelnemen aan deliberatie en besluitvorming en de RvC bevoegd wordt.”

“Een stichting prefs moet zich van uitoefening van het stemrecht onthouden betreffende besluiten tot goedkeuring van materiele transacties die ingevolge art. 2:107a aan de AVA ter goedkeuring worden voorgelegd.”

Tafelgasten

Wouter Kurpershoek, journalist, media-adviseur en politicus, zit aan tafel om het gesprek te leiden tussen:

  • Prof. Mr. C.A. Schwarz: hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Maastricht University en partner bij Baker Tilly.
  • Prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop: bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance aan de Maastricht University, hoogleraar op Nyenrode Business Universiteit en advocaat bij Steins Bisschop & Schepel B.V.
  • Mr. J.D. Kleyn: advocaat bij Jones Day.
  • Mr. H.A. Sijnja: advocaat bij Baker & McKenzie Amsterdam N.V.

Magazine en video

Het bijbehorende magazine met achtergrondinformatie over Kid Schwarz en het tafelgesprek vindt u hier. De video van het tafelgesprek is te bekijken op de website van de Academie voor de Rechtspraktijk.