Compensatie transitievergoeding zieke werknemer

Het wetsvoorstel voor compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer lijkt van de baan. De behandeling van het wetsvoorstel is in ieder geval uitgesteld tot na de formatie van een nieuw kabinet. De Raad van State gaf echter eerder al een negatief advies ten aanzien van het wetsvoorstel. Het is dan ook nog maar de vraag of het wetsvoorstel uiteindelijk wet gaat worden.

Transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Met het wetsvoorstel werd beoogd tegemoet te komen aan de bezwaren van werkgevers tegen de cumulatie van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Naast dat werkgevers twee jaar lang loon doorbetalen, komen de kosten van de transitievergoeding bij ontslag sinds de invoering van Wet Werk en Zekerheid ook voor rekening van de werkgever. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de kosten van de transitievergoeding ten laste komen van het Algemeen Werkloosheidsfonds. Tegenover deze compensatie staat een uniforme verhoging van de premie voor het fonds. 

Toekomst wetsvoorstel

De Raad van State wees er in zijn advies op dat het wetsvoorstel het bezwaar tegen de financiële belasting van werkgevers voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers niet wegneemt. De kosten worden immers niet verminderd, maar door uniforme verhoging van de premie slechts verdeeld over alle werkgevers.  Volgens de Raad van State wordt er ten onrechte geen aandacht besteed aan alternatieven die de bezwaren van werkgevers wel weg zouden kunnen nemen. Zoals het aanpassen van het recht op loon tijdens ziekte of terugkeren naar de situatie van vóór de invoering van de WWZ. Toen hadden langdurig arbeidsongeschikten bij ontslag ook geen recht op een transitievergoeding. De Raad van State verwacht bovendien dat de uitvoering van de regeling relatief kostbaar is en veel van het UWV vergt. 

Bewijs bewaren

Voor het geval dat van uitstel in dit geval geen afstel komt, adviseren wij u om het bewijs van betaling van de transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer goed te bewaren. Mocht de regeling dan alsnog wet worden, dan kunt u mogelijk alsnog compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoedingen. 

Meer informatie

Heeft u een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in dienst en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn omtrent ontslag? Neem dan contact op met Marjan Veuger- Hakze of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten van Baker Tilly Employment Advisory.