Corona: update financiële regelingen TVL en NOW

Ondernemend Nederland heeft het niet gemakkelijk (gehad) in deze coronatijden. De overheid heeft de afgelopen twee jaar diverse regelingen ontwikkeld om ondernemers financieel tegemoet te komen. Het doel was om de continuïteit van bedrijven en de werkgelegenheid zoveel mogelijk te borgen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) leek per 1 oktober 2021 definitief gestopt te zijn, maar inmiddels is duidelijk dat de regeling terugkeert in verband met de recente coronamaatregelen. Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staat binnenkort weer open voor ondernemers die aan de voorwaarden voldoen. Hieronder zetten wij de belangrijkste updates voor u op een rij.

TVL

De beleidsmaatregel TVL hielp MKB-bedrijven en zzp’ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Het kabinet vervangt nu de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de verruimde TVL Q4 2021. Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten, ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, kunnen straks weer een TVL-subsidie aanvragen. De subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, een percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%. De regeling is ook toegankelijk voor ondernemers die nog niet eerder gebruikmaakten van de TVL-regeling. De regeling wordt (weer) uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar verwachting wordt de TVL in december 2021 weer aangevraagd. De precieze openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie.

NOW

De 7e aanvraagperiode

De NOW werd in het leven geroepen om zoveel mogelijkheid werkgelegenheid te behouden. Werkgevers die met structureel omzetverlies te maken kregen, konden via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Door de recente coronamaatregelen komt er nu een 7e aanvraagperiode, die betrekking heeft op de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de zesde aanvraagperiode is dat de nieuwe subsidieregeling ook toegankelijk is voor starters. Dat zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn gestart. Verder wordt de loonsomvrijstelling verhoogd naar 15% (was 10%), wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021 (werkgevers hebben dus niet langer een keuze) en wordt de referentiemaand voor de loonsom september 2021. Het loket gaat naar verwachting in december 2021 weer open. Het UWV zal het voorschot van 80% in één termijn uitbetalen in plaats van in meerdere termijnen, zoals bij voorgaande NOW-regelingen het geval was.

Definitieve vaststelling

Werkgevers die de NOW hebben aangevraagd en een voorschot (80% van de verwachte subsidie) ontvangen, moeten op een later moment nog een definitieve aanvraag ter vaststelling van de NOW indienen bij het UWV. Het voorschot moet u (deels) terugbetalen als u meer omzet heeft gerealiseerd dan verwacht of als uw loonsom is gedaald.

Hieronder een overzicht van de aanvraagperiodes. U kunt (kon) een definitieve berekening aanvragen voor:
• de 1e aanvraagperiode: tot en met 31 oktober 2021
• de 2e aanvraagperiode: tot en met 31 maart 2022
• de 3e aanvraagperiode: tot en met 22 februari 2023
• de 4e t/m 6e aanvraagperiode: van 31 januari 2022 tot en met 22 februari 2023
• de 7e aanvraagperiode: van 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023

Bij de definitieve aanvraag moet u mogelijk een accountantsverklaring of een derdenverklaring bijvoegen. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en definitieve vaststelling. Zo is een accountantsverklaring verplicht bij een ontvangen voorschot van € 100.000 of een definitieve subsidie van € 125.000. Vanaf de 3e aanvraagperiode is het drempelbedrag voor een derdenverklaring verhoogd naar € 40.000 (voorheen € 25.000). Verder is het voor de laatste 5 tranches van de NOW mogelijk gemaakt dat de accountant de opdracht voor de laatste 5 tranches van de NOW kan beschouwen ‘als ware het één opdracht’. In plaats van 2, 3, 4 of 5 aparte onderzoeken wordt er dan één onderzoek uitgevoerd, waardoor er een aanzienlijke beperking in de werkzaamheden wordt bereikt en daarmee ook de administratieve lasten voor de aanvragers dalen.

Vragen?

Heeft u ondernemersvragen naar aanleiding van de coronacrisis of kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen of in kaart brengen van wat er van u verlangd wordt ten aanzien van de regelingen? Neem contact op met één van de consultants van Employment Advisory.