De bedrijfsopvolgingsfaciliteit en preferente aandelen gaan moeilijk samen

Wanneer een aandeelhouder aandelen schenkt waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, treedt er in beginsel belastingheffing op. Onder bepaalde voorwaarden is bij schenking en vererving de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing. Maar wanneer de aanmerkelijkbelangaandelen bestaan uit preferente aandelen, is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het algemeen niet van toepassing.

Wanneer een aandeelhouder aandelen waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, schenkt (bijvoorbeeld aan zijn kinderen), treedt er in beginsel de volgende belastingheffing op:

  • de schenker moet 25% inkomstenbelasting betalen (over het verschil tussen de verkrijgingsprijs van de aandelen en de waarde op het moment van schenking);
  • de begiftigde moet schenkbelasting betalen over de waarde van de aandelen (als de begiftigde een kind is: 10%-20%).
    Eenzelfde belastingheffing treedt op bij vererving van aandelen die bij de erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden.

Onder bepaalde voorwaarden is bij schenking en vererving de zogenoemde bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing. Een van de voorwaarden is dat de vennootschap waarvan de aandelen geschonken worden (of waarvan de aandelen vererven), een materiƫle onderneming drijft. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit houdt het volgende in:

  • de inkomstenbelastingclaim wordt niet afgerekend door de schenker (of erflater), maar doorgeschoven naar de begiftigde (of erfgenaam);
  • de schenk- of erfbelasting die de begiftigde verschuldigd is, wordt onder voorwaarden kwijtgescholden.

Wanneer de aanmerkelijkbelangaandelen bestaan uit preferente aandelen, is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het algemeen niet van toepassing. Alleen wanneer aan zeer stringente voorwaarden wordt voldaan, staat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit open voor preferente aandelen.

Als u preferente aandelen bezit (of een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang heeft, bezit preferente aandelen) en u wil in de nabije toekomst van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit profiteren, adviseren wij u te laten beoordelen of de preferente aandelen in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.