De jubelton van € 100.000 vanaf 1 januari 2017

Bent u van plan uw kinderen, neven of nichten of anderen een financiële steun in de rug te geven bij de aankoop van een eigen woning, verbetering of onderhoud van de woning danwel bij aflossing van de hypotheek en zijn zij tussen de 18 en 40 jaar? Dan is het goed te weten dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in 2017 wordt verruimd tot € 100.000.

De vrijstelling geldt niet alleen voor schenkingen door ouders aan kinderen, maar ook voor schenkingen aan derden. Dat is nieuw. De begiftigde moet nog wel tussen 18 en 40 jaar oud zijn en de schenking moet verband houden met de eigen woning, die voorwaarden blijven onveranderd.

De begiftigde kan maar een keer van de vrijstelling gebruik maken, maar dit geldt wel per schenker!

In de afgelopen jaren is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling meerdere keren veranderd. Daarvoor is overgangsrecht gemaakt. Dit is erg ingewikkeld. De hoofdlijnen van het overgangsrecht zijn:

1. Hebt u de verhoogde schenkingsvrijstelling al gebruikt vóór 2010?

 • En in 2010 tot en met 2014 de vrijgestelde schenking nog aangevuld tot het maximale bedrag in die jaren? Dan kunt u vanaf 2017 géén gebruik meer maken van de verhoogde vrijstelling van € 100.000.
 • Maar hebt u de eerdere schenking pas in 2015 of 2016 aangevuld tot het maximale bedrag in die jaren?
  Dan kunt u in 2017 en 2018 nog tot maximaal € 46.984 gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van € 100.000. Vanaf 2019 is dat niet meer mogelijk.
 • Hebt u de eerder vrijgestelde schenking in de jaren 2010 tot en met 2016 niet meer aangevuld?
  Dan kunt u in 2017 en latere jaren nog maar voor € 27.517 gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling van € 100.000.

2. Hebt u de verhoogde schenkingsvrijstelling niet gebruikt vóór 2010?

 • Maar hebt u in 2010 tot en met 2014 wel gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling?
  Dan kunt u vanaf 2017 géén gebruik meer maken van de aanvullende vrijstelling van € 100.000.
 • Maar hebt u in 2015 of 2016 wel gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling?
  Dan kan in 2017 en 2018 nog tot maximaal € 46.984 gebruik gemaakt worden van de verhoogde vrijstelling van € 100.000. Vanaf 2019 is dat niet meer mogelijk.

Bent u van plan in dit jaar of volgend jaar nog schenkingen te doen, bereid u dan goed voor en neem contact op met uw belastingadviseur van Baker Tilly.