De rechtmatigheidsmededeling een mijlpaal naar een transparante overheid?

Over het jaar 2021 moeten Colleges van burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten voor het eerst een rechtmatigheidsmededeling afgeven in de jaarstukken. Dit najaar start het traject om invulling te geven aan wat de rechtmatigheidsmededeling nu moet gaan inhouden. Dat is in eerste instantie een zaak van wijziging van wetgeving. Maar om de rechtmatigheidsmededeling écht een stap te laten zijn in de ontwikkeling naar een transparante overheid is er meer nodig dan een wet die leidt tot een mededeling.

Inspiratiesessie

Die uitkomst blijkt wel uit de verkenning die gemeente Zeist heeft geïnitieerd in samenwerking met gemeente Bunnik. Op vrijdag 14 september vond in Slot Zeist een inspiratiesessie plaats waarbij vertegenwoordigers van Ministerie van BZK, VNG, Commissie BBV, NBA samen met gemeenten Leiden, Zaanstad, Almere én Baker Tilly Advisory Public Sector met elkaar spraken over de op handen zijn de rechtmatigheidsmededeling, maar ook over het In Control Statement.

Vanuit BZK is een schets gegeven over het hoe en waarom van de rechtmatigheidsmededeling en het tijdpad. Gemeente Leiden gaf een inkijk in haar aanpak om te komen tot een In Control Statement. Baker Tilly prikkelde de aanwezigen met een statement over “Van werken voor de accountant naar noodzaak voor de burger”. Gemeente Zeist deelde de aanpak die zij wil volgen, als basis voor de rechtmatigheidsmededeling en een In Control Statement.

Onze visie op de rechtmatigheidsmededeling

Duidelijk is geworden dat de rechtmatigheidsmededeling eerder een middel is dan een doel op zich. Ook waren aanwezigen het erover eens dat niet iedere gemeente in hetzelfde tempo naar hetzelfde niveau van In Control zal kunnen komen, maar dat ervaringen in een vroegtijdig stadium met elkaar delen wel kan leiden tot een heldere aanpak!

Baker Tilly Advisory Public Sector deelt zijn beeld ook graag met uw gemeente, provincie of gemeenschappelijke regeling, gebruik makend van de inzichten die wij hebben opgedaan in deze inspirerende bijeenkomst. De bijeenkomst heeft ook duidelijk gemaakt, mede gebaseerd op bijvoorbeeld de ervaringen rondom de decentralisaties, dat wachten totdat alles volledig duidelijk is uw gemeente op achterstand zet. De jaren 2018-2020 kunnen goed worden benut om te komen tot visie vormen, organiseren, opstellen van een plan van aanpak en zelfs vroegtijdig uitvoeren van dat plan.

Wij kunnen u nu al ondersteunen op deze punten! Desgewenst kunt u contact opnemen met David Zijlmans, partner Baker Tilly Advisory Public Sector, d.zijlmans@bakertilly.nl of 06-11689895.