De strategische uitdagingen van zorgvastgoed

Still- de strategische uitdagingen van zorgvastgoed

Zorgvastgoed is een Asset welke vaak als nieuwe beleggingscategorie wordt gezien. De vraag is of dit wel past. Indien we over wonen met zorg spreken is deze als woningbelegging te kwalificeren en als het specifiek vastgoed is dan is dit net als in andere takken van industrie een bedrijfsmiddel. Dit type beleggingen is maatwerk en kent geen generieke beleggers. Voor zorgorganisaties is het belangrijk om een analyse te maken van hun strategische positie en als resultante daarvan een vastgoedvisie vast te stellen. Voor algemene categorieën zoals Wonen zijn meerdere beleggers te vinden terwijl voor specifiek vastgoed dit niet vaak het geval is. Tromp Bakker vertelt over de uitdagingen van zorgvastgoed.

Bekijk ook de video over de instrumenten van effectief toezicht in de zorg.