Doorsturen vertrouwelijke informatie reden voor ontslag

Uit een recente uitspraak van het Hof blijkt dat als een werknemer vertrouwelijke informatie doorspeelt, dat reden voor ontslag op staande voet kan zijn. De medewerker in deze zaak stuurde twee jaar lang verschillende e-mails met vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie door aan zijn voormalig leidinggevende. Deze voormalig leidinggevende was voor zichzelf begonnen, als concurrent van zijn oude werkgever. Bij ontdekking van het doorsturen van de vertrouwelijke informatie ontslaat de werkgever de medewerker op staande voet.

Terecht ontslag

De medewerker is het niet eens met zijn ontslag en stapt naar de kantonrechter. Die wijst de vorderingen van de medewerker af, waarop de medewerker in hoger beroep gaat. Het Hof (Amsterdam, 18 juli 2017) is van mening dat de medewerker een ernstig verwijt kan worden gemaakt voor het versturen van de betreffende e-mails.

Overtreding regels werkgever

De e-mails bevatten namelijk vertrouwelijke, concurrentiegevoelige informatie en zijn verzonden naar zijn voormalige leidinggevende. De medewerker wist dat zijn oud-collega kon worden aangemerkt als een concurrent van zijn werkgever. Van de medewerker mocht worden verwacht dat hij wist dat die informatie niet met zijn voormalige leidinggevende gedeeld mocht worden. Door die informatie wel te versturen heeft hij gehandeld in strijd met goed werknemerschap. Bovendien had hij met zijn acties de (gedrags)regels en procedures van zijn werkgever overtreden.

Schending vertrouwen medewerker

Argumenten van de medewerker over handelen uit een bepaalde vorm van loyaliteit jegens zijn voormalig leidinggevende, dat hij nooit de intentie had zijn werkgever te  schaden, de lengte van zijn dienstverband (16 jaar) en een gedeeltelijke onleesbare inhoud van de e-mails leggen volgens het Hof allemaal onvoldoende gewicht in de schaal om het ontslag op staande voet niet rechtvaardig te achten. Van de werkgever kon volgens het Hof niet worden gevergd dat zij, wegens een schending van het in de medewerker gestelde vertrouwen ten aanzien van de omgang met interne en bedrijfsgevoelige informatie, de arbeidsovereenkomst langer voort zou laten duren.

Maak heldere afspraken

Over de omgang met vertrouwelijke informatie kunt u als werkgever beter heldere afspraken maken met uw medewerkers. Bijvoorbeeld door het overeenkomen van een geheimhoudingsbeding en/of de aanwezigheid van interne (gedrags)regels en procedures. Wij helpen u graag bij het opstellen van een geheimhoudingsbeding en interne procedures. Uiteraard kunnen wij ook toetsen of uw afspraken met medewerkers juridisch in orde zijn. Neem contact op met Nienke Lemmink, of een van de andere arbeidsrechtjuristen van Baker Tilly Employment Advisory.